• ANASAYFA
  • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Daxler Enerji A.Ş. 9. Nisan 2023

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? doğanın sürekli olarak yenilenen doğal kaynaklarından oluşan enerji kaynaklarıdır. Fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve kömür, benzin, doğalgaz gibi yenilenemeyen enerjilere alternatiftirler. Farklı alanlarda kullanımları mümkündür. Aşağıda her bir kaynak için detay bilgi bulabilirsiniz:

Günümüzde enerji, giderek en önem verilen bir kavram olarak tüm insanları etkilemektedir. Özellikle “sürdürülebilir gelişme” kavramının dünyada tüm toplumların üzerinde önemle durduğu bir konu durumuna gelmesi, günümüzde, alışılagelmiş enerji kaynaklarının verimli üretim ve tüketimi, çevre etkilerinin en aza indirilmesi yanında, temiz ve tükenmez enerji kaynaklarına (Güneş, rüzgar, biokütle, yeriçi ısısı gibi) geçişi gündeme getirmiştir.

1. Güneş Enerjisi; Güneş enerjisi, dünya üzerindeki en yaygın ve bol miktarda bulunan bir enerji kaynağıdır. Aynı zamanda güneş enerjisi, güneş panelleri kullanılarak yakalanır ve elektrik enerjisine dönüşür.
2. Rüzgar Enerjisi; Rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri kullanılarak elektrik enerjisine dönüşür. Bu enerji kaynağı, dünya genelinde bol miktarda buluruz. Rüzgâr enerjisi günümüzde Dünya’nın elektrik ihtiyacının %2’sini karşılamaktadır.
3. Bu enerji kaynağı, su kaynaklarının varlığına bağlıdır.
4. Jeotermal Enerji; Jeotermal enerji, dünyanın iç kısmından gelen sıcak su ve buharların kullanılmasıyla oluşur.
5. Biyokütle Enerjisi; Biyokütle enerjisi, biyolojik atıklar, bitki özleri ve hayvan atıklarının yanması veya fermantasyonuyla oluşur. Ayrıca bu enerji kaynağı, organik atıkların bulunduğu her yerde vardır.
6. Dalga Enerjisi; Dalga enerjisi, denizdeki dalgalardan elde edilen enerjidir. Bu enerji kaynağı, denizlerin bulunduğu her yerde olur.

Sonuc olarak enerji kaynakları, enerji açısından kendimize yetebilme ve enerji bağımsızlığı gibi önemli faydalar sağlar. Bu kaynakların kullanımı, aynı zamanda fosil yakıtların kullanımının azaltılması ve hatta çevrenin korunması gibi önemli çevresel avantajlar da sağlar.

×