1 GW Panel Üretim Kapasitesi Negatif Karbon Etkisi Ekolojik Denge Sistemi Düşük Yatırım Geri Dönüş Süresi

KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

Uluslararası standartlara uygun, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan ürünleri ekonomik olarak üreterek sektörün önde gelen kuruluşları arasına katılmak ve markalaşmaktır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için aşağıdaki hususlar taahhüt edilmiştir:

 • Müşteri odaklı çalışmak,
 • Ürün kalitesini sürekli artırmak,
 • Zaman ve malzeme kayıplarını azaltarak verimliliği artırmak,
 • İşlerin ilk defada ve sürekli olarak doğru yapılmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamak,
 • Tedarikçilerimizle karşılıklı fayda anlayışı ile çalışmak,
 • Ürün alanımızdaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak,
 • Müşteri siparişleri ve rekabet ortamına bağlı olarak üretim kapasitemizi artırmak,
 • Kirliliği önlemek, kuruluşumuzun kaynaklarını etkin kullanmak ve çevreyi korumak,
 • Yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı bir çalışma şartları sağlamak,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,
 • Yasal şartları ve diğer şartları yerine getirmek,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak,
 • Kalite, Çevre ve İSG entegre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.

 

×