AYDINLATMA METNI

DAXLER ENERJİ A.Ş. WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni ve ekleri, veri sorumlusu DAXLER ENERJİ A.Ş. (“DAXLER”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10’da düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında DAXLER tarafından hazırlanmıştır.

Belirtmek isteriz ki, DAXLER olarak şirket ortaklarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin, tedarikçi çalışanlarının-yetkililerinin-ortaklarının, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, müşteri çalışanlarının-yetkililerinin, iş ortaklarımızın, iş ortaklarımızın yetkililerinin-çalışanlarının-ortaklarının, çalışanlarımızın aile bireyleri ve/veya yakınlarının, referans gösterilen kişilerin, hak iddia eden üçüncü kişiler ve bunları temsil eden vekil ya da yasal temsilcilerin ve diğer ilgili üçüncü kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda veri konusu kişi grubuna göre işlenen verilere, işleme ve aktarım amaçlarına ve kurum politikamıza ilişkin detaylı açıklamalara www.daxlerenergy.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz. 

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirmesi yahut veri sahibinin açık rızası hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlara uygun olarak işlenmektedir. 

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurtiçinde ve/veya yurtdışında, başta yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari süreçlerin yürütülmesi amaçları olmak üzere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, hissedarlarımız, danışmanlarımız, denetçilerimiz, avukatlarımız, muhasebecilerimiz, yetkili kamu kurum kuruluşları ve gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşabilmekteyiz.

KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir
 • sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.daxlerenergy.com adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. 
Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


DAXLER ENERJİ A.Ş. ÇEREZ POLİTİKASI

DAXLER olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz yararlanmasını sağlamak amacıyla sitemizde çerezler (cookies) kullanıyoruz. İşbu Çerez Politikası, siteyi ziyaret eden kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Çerez Nedir? 

Çerezler, internet sitemiz, tarayıcılarımızda bilgi toplayabilmek, tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla kullandığımız ve bilgisayarınıza, telefonunuza ya da herhangi bir başka cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyaları, bir diğer deyişle veri depolama araçlarıdır. Bu metin dosyalarının yanı sıra, çerezler gibi tanımlayıcı işlev gören yazılım, piksel, beacon ya da diğer etiketler de çerez olarak adlandırılacaktır. 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz sayfalara ilişkin verileri tarayıp düzenler ve internet sitesini sizler için kullanıcı dostu kılmayı amaçlar. Tüm bunları yaparken, cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.

Çerezler; adınızı, soyadınızı, adresinizi, şifrenizi ve/veya hassas nitelikteki kişisel verilerinizi toplamaz ve kaydetmez.

Çerezleri Kullanım Amacı
Çerezler, genel olarak, internet sayfasının işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için kullanılır. İnternet sitemizde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılır. Oturum Çerezleri, siz tarayıcınızı kapattığınızda çalışmayı durdurur. Kalıcı çerezler ise sabit diskinizde uzun süre kalır. Çerezler aşağıdaki amaçlar dahilinde kullanılır:

 • Taleplerinizi ve sorunlarınızı tespit edebilmek, 
 • Aramalarınızı hızlı sonuçlandırmak, 
 • Sayfalar arasında gezinirken güvende ve emniyette olmanızı sağlamak, 
 • Sitemizdeki ziyaret tecrübenizi iyileştirmek.
 
Rızanız doğrultusunda, siteye giriş yaptığınızda sizlerle paylaşacağımız haberleri, bültenleri, duyuruları geliştirmemiz amacıyla da çerezleri kullanırız. Örneğin, daha önce internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde, çerezleri kullanarak size bültenlerimizi yayınlayabiliriz. Ayrıca, bir reklamın veya ürün
görselinin, kaç kez gösterildiğini ve tıklandığını sayabilmek ve bunlara ilişkin istatistikler oluşturabilmek amacıyla da çerezler kullanabiliriz.
 
Birinci Taraf Çerezler
Birinci taraf çerezler, DAXLER tarafından cihazlarınıza koyulan çerezlerdir. Bu çerezler, yukarıdaki amaçlar dahilinde DAXLER internet sitesi  özleşmelerini yerine getirdiğimiz iş ortaklarımız ve DAXLER’e bağlı çalışan acente, ticari temsilci ve ticari vekil gibi tacir yardımcılarımız tarafından kullanılabilir.
 
Çerezleri Engelleme
Çerezleri ve tarayıcınız önbelleğini temizlemek için internet sitesi ayarlarının silinmesi ve tüm resimlerin yeniden yüklenmesi gerekir ve bu da sitemizin eskisi gibi hızlı ve etkin hizmet verememesine sebep olur. Herhangi bir çerez almak istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını çerez alındığında size bildirimde bulunacak şekilde değiştirebilir veya çerezleri tamamen reddedebilirsiniz. Ayrıca size gönderilmiş çerezleri silebilirsiniz.
 
Cihazınızdaki web tarayıcı çerezlerini engellemek veya kısıtlamak isterseniz bu işlemi web tarayıcı ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Tarayıcınızda bulunan “Yardım” seçeneği web tarayıcı çerezlerinin engellenmesi ve kısıtlanmasıyla ilgili bilgiler vermektedir. Tarayıcılarınızda çerezleri engellemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

 

GoogleChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop &hl=tr 

Mozilla: https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz. 

Diğer browserlar için de (Opera, Microsoft Edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz. 

Sitenin çalışması için zorunlu olan çerezlerin silinmesi mümkün değildir. Bunun dışında bazı çerezleri silmeniz halinde sitemizin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz. 

Çerezleri farklı masaüstü bilgisayar tarayıcılarında engellemeye ilişkin gerekli bilgilere ve belgelere https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya www.aboutcookies.org adresinden ulaşabilir veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger). 

Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi web sitemizde belirtilen e-mail adreslerinden, telefon numaralarından veya web sitemizde yer alan adresimizden bize iletebilirsiniz.

 

 

 

×