Sincan Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 30. Mayıs 2023

Sincan Güneş Enerjisi

Sincan Güneş Enerjisi, güneşin çapı 1.39 milyon km’dir. Böylelikle çapı Dünya’dan yaklaşık 150 milyon kilometredir. Uzakta sıcak  bir gaz kütlesi var. Yüzey sıcaklığının yaklaşık 6000°C olduğu bilinmektedir. Dünyaya çarpan güneş enerjisinin  bir kısmı, insanlığın tüm enerji ihtiyacını karşılayacak kadar güçlüdür. En  büyük özelliği, büyük potansiyeli ve tükenmez kalitesidir. Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğindeki nükleer füzyon reaksiyonları sonucu hidrojen gazını helyuma çeviren çok güçlü bir enerji kaynağıdır.

Sincan Güneş Enerjisi bir güneş panelinden elde edilen enerjiyi hesaplarken panelin verimi, metrekareye düşen güneş ışınları, güneş ışınlarının açısı ve ışıma şiddeti dikkate alınır. Buna göre 150 W/h verime sahip 1 m2’lik bir panel 1000 W/m2 güneş ışığına dik açıyla maruz kaldığında elektrik enerjisi üretecektir. Türkiye’nin yüksek radyasyon seviyeleri nedeniyle, modül verimliliği bu seviyeyi aşabilmektedir. Sincan Güneş Enerjisi, Daxler Enerji.

Güneş panelinin kurulum yöntemi,  kurulacak alt tabakaya bağlıdır. B. Kiremit çatılar, çatılar veya tarlalar. Örneğin kiremitli bir çatıda panellerin yerleştirildiği alan en fazla güneş ışığı alan bölge olmalıdır. Ümraniye Güneş Enerjisi Daxler Enerji. Çatıda ise ışığı verimli bir şekilde yakalayabilmek için panellere  üçgen ayaklar takılması gerekmektedir. Panel şantiyede kurulacak ise tel örgü ile sarılmalıdır. Bu teller, elektrik hatları içinden geçerken topraklama sağlamaktadır. Dünya’ya güneşten, 150 milyon km kat ederek gelen enerji, bir yılda kullanılan enerjinin yaklaşık 15 bin katıdır.

Güneş Enerjisi Sistemi Nasıl Çalışmaktadır?

Güneş, gün boyunca sadece bir ışık kaynağından daha fazlasıdır. Dünyaya ulaşan her güneş ışığı parçacığı veya foton, dünyayı besleyen enerjiyi içerir. Güneş panelleri, fotovoltaik etki adı verilen bir süreçle güneş enerjisini  kullanabileceğimiz elektriğe dönüştürmektedir. Ardından üretilen elektrik ilgili tüketim tesislerinde tüketilmektedir.

Teorik olarak, dünyaya düşen bir saatlik güneş ışığı, dünyanın yaklaşık bir yıllık ihtiyacını karşılamaya yeterlidir. Bugün güneş enerjisi, dünyanın toplam enerji tüketiminin küçük bir yüzdesini oluşturuyor. Ancak güneş panelleri kurmanın maliyeti düşüyor. Bu nedenle güneş enerjisi her geçen gün  daha fazla alanda, daha fazla işyerinde ve evde kullanılmaktadır. Sincan Güneş Enerjisi, Daxler Enerji.

×