Seydikemer Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 25. Mayıs 2023

Seydikemer Güneş Enerjisi

Seydikemer Güneş Enerjisi, güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürmek için özel bir teknoloji kullanır. Güneş enerjisi dünyadaki en bol ve temiz enerjidir. Çevreyi kirletmez ve sessizdir. Güneş enerjisi şu anda dünyanın toplam enerji tüketiminin  küçük bir yüzdesini oluştursa da, güneş panelleri kurmanın maliyeti düşüyor. Sonuç olarak, giderek daha fazla şirket kendi elektriğini üretmek istiyor.  Ve hatta giderek daha fazla şirket güneş enerjisi kullanıyor.

Seydikemer Güneş enerjisi, üretim için kullanırken karbondioksit salmayan çevre dostu  bir enerji kaynağıdır. Güneşin potansiyelinden yararlanın. Öte yandan, enerji santrallerine yapılan yatırımlardan elde edilen tasarruf, ekonomik faydalar sağlar. Güneş enerjisinin olası kullanımları, doğrudan veya dolaylı elektrik üretimi, sıcak su temini, ısıtma ve soğutma. Endüstriyel tesislerde proses ısı enerjisi ve seraların ısıtılmasını içerir. Güneş enerjisi, çevreye hiçbir etkisi olmayan, tehlikeli atık oluşturmayan, kurulumu ve kullanımı kolay yenilenen bir enerji kaynağıdır.

Solar enerjisi, güneşin çekirdeğinde nükleer füzyon işlemi (hidrojen gazının helyuma dönüştürülmesi) tarafından salınan radyant enerjidir. Güneş temiz, tükenmez bir yenilenen enerji kaynağıdır ve yaklaşık 3,9 x 1026 W güç sağlamaktadır. Güneşin yaydığı bu enerjinin küçük bir kısmı yeryüzüne ulaşır. Atmosferin dış yüzeyinin her metrekaresine ortalama 1.367 W düşer ve bu radyasyonun bir kısmı, genellikle X-ışınları ve ultraviyole ışınları atmosfer tarafından emilmektedir.  Ve bir kısmı yansıtılmaktadır.

Güneş Paneli İhtiyacı Nasıl Hesaplanır?

Seydikemer Güneş Enerjisi bir güneş panelinden elde edilen enerjiyi hesaplarken panelin verimini, metrekareye düşen güneş ışığını, güneş ışınlarının açısını ve ışınım şiddetini dikkate alır. Buna göre 150 W/h verime sahip 1 m2’lik bir panel 1000 W/m2 güneş ışığına dik açıyla maruz kaldığında elektrik enerjisi üretecektir. Türkiye’nin yüksek radyasyon seviyeleri nedeniyle, modül verimliliği bu seviyeyi aşabilmektedir.

Güneş paneli, güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren bir cihazdır. Bu cihazlar güneş ışığını emer ve  içindeki yarı iletken malzemede bir elektrik akımı üretir. Bu sayede güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülerek evlerde, işyerlerinde ve diğer mekanlarda kullanılmaktadır. Daxler Enerji; amacı, gezegenin enerji ihtiyacını temiz ve hatta çevre dostu kaynaklardan karşılamaktır. Bununla birlikte güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmaktır.

×