Daxler Enerji A.Ş. 8. Mayıs 2023

Konya Güneş Enerjisi

Konya Güneş Enerjisi, güneşten gelen ısı ve parlak ışıktır. Güneş’in çekirdeğindeki nükleer füzyon işlemi tarafından salınan radyant enerjidir. Güneşte hidrojen gazının helyuma dönüşmesi nükleer füzyon sürecinden kaynaklanmaktadır. Güneş yüzeyindeki güneş radyasyonunun yoğunluğu yaklaşık 6,33 x 107 W/m2’dir. Dünyanın atmosfer dışı güneş radyasyonu yoğunluğu 1370 W/m2 (Watt/m2) ile neredeyse sabittir. Ancak Dünya’da 0 ile 1100 W/m2  arasında dalgalanmaktadır. Bu enerjinin Dünya’ya ulaşan küçücük bir kısmı bile, insanlığın mevcut enerji tüketiminin kat kat fazlasıdır.

Güneş enerjisinin kullanımına yönelik araştırmalar özellikle 1970’li yıllardan itibaren önem kazanmıştır. Solar paneli sistemleri teknolojik gelişmeler ve düşen maliyetler göstermiştir. Güneş enerjisi kendisini çevre dostu bir birincil enerji kaynağı olarak  kabul ettirmiştir.

Güneş Enerjisinin Avantajları

Solar enerjisinin birçok avantaj sağlamaktadır.

Yenilenemeyen kaynak tüketimini ve karbondioksit emisyonlarını azaltın.

Güneş enerjisi üretim sistemi olan bir binanın değeri artar.

Özellikle kırsal alanlarda elektrik üretimi kolaylaşıyor.

Devlet destekli güneş enerjisinin  bakım maliyeti düşüktür ve devreye alındıktan sonra tüm maliyetler net bir şekilde hesaplanmaktadır.

Güneş Enerjisinin Dezavantajları Güneş enerjisinin dezavantajları şunlardır.

Sadece gündüz kullanılmaktadır.

Bulutlu günlerde yeterli verim  için özel bir güneş paneli gerekmektedir.

Güneş Enerjisi ve Diğer Enerji Kaynaklarına Genel Bakış

Güneş enerjisi, diğer enerji kaynaklarına göre çevre dostu ve tükenmeyen bir kaynak olmaktadır. Fosil kaynakların kullanılması gibi çevre kirliliğine neden olmaz. Karbon monoksit, kükürt, duman, sera gazı emisyonu ve radyasyona maruz kalma yok. Enerji gerektirir ve güneş ışığının olduğu her yerde kullanılabilmektedir. Güneş enerjisinin kullanılması dışa bağımlılığı azaltmakta ve ekonomik fayda da sağlamaktadır. Ayrıca bakım maliyetleri de oldukça düşüktür. Uygulama aşamalarının çoğu karmaşık  teknoloji gerektirmez. Bu, çatıya yeni işlevler kazandırmaktadır ve enerji üretimine katkıda bulunmaktadır. Bu tür büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla biz Daxler Energy tarafından yürütülen araştırmalar son dönemde hız kazanmıştır. Fosil kaynakların neden olduğu çevresel tahribattan kaçınmak için ülkeler yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmaktadır. Bu nedenle güneş enerjisinden ısı ve elektrik üretimi konusunda çok araştırma yapılmış ve kullanımı her geçen yıl artmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretmenin birkaç yolu vardır, ancak genel eğilim, güneş ışığını doğrudan elektriğe çeviren fotovoltaik sistemler yönündedir.

Daxler Enerji A.Ş.
Telefon: 444 95 77

×