Karşıyaka Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 30. Mayıs 2023

Karşıyaka Güneş Enerjisi

Karşıyaka Güneş Enerjisi kullanmanın diğer enerji kaynaklarına göre avantaj ve dezavantajları vardır. Avantajları;

 • Bol ve tükenmez bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.
 • Temiz, çevreyi kirletmeyen, duman, gaz, karbon monoksit, kükürt veya radyasyon atığı yok. Lokal uygulamalar için uygundur.
 • Her yerde, hemen hemen her yerde enerjiye ihtiyacınız var.
 • Dış ülkelere bağımlı değiliz, bu nedenle ekonomik gerilemelere karşı bağışıklığımız var.
 • Son derece düşük çalıştırma maliyeti.

Karşıyaka Güneş Enerjisi Dezavantajlar

 • Birçok güneş radyasyonu tabanlı sistem, yüksek ilk yatırım maliyetlerine ve uzun geri ödeme sürelerine sahiptir.
 • Sürekli olmadığı için ısının depolanması gerekir ve depolama seçenekleri pahalı ve sınırlıdır. Güneş ışınımından yararlanan sistemlerin sürekli güneş ışığı alabilmesi için ortamın açık ve gölgesiz olması gerekir.
 • Cihaz yüzeyindeki az miktarda güneş radyasyonu nedeniyle geniş bir toplayıcı alanı gereklidir.
 • Birçok uygulama karmaşık teknoloji gerektirmektedir.
 • Güneş enerjisinin yoğunluğu düşüktür ve sürekli değildir.
 • İstenilen konsantrasyon, istenen zamanda mevcut olmayabilir.
 • Enerji talebinin yüksek olduğu kış aylarında güneş ışığı azdır ve geceleri güneş ışığı görülmez.
 • Birçok kullanım alanında enerji arzı ve talebi arasında zaman farkı vardır.

Türkiye’de Güneş Enerjisinin Uygulama Alanları Nelerdir?

Güneş ışığı sayesinde elektrik üretilmektedir, aydınlatma ve sıcak su  ihtiyacı ortadan kalkar. Ucuz ve verimli bir enerji kaynağı olarak güneş enerjisinin uygulama alanı ikiye ayrılmaktadır. Bu şekilde listelenirler:

 • Pasif Güneş Sistemleri: Güneş enerjisi üretiminde geliştirilen en eski sistemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Binaların ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuştur.
 • Aktif güneş enerjisi sistemi: Aktif güneş enerjisi sistemi sayesinde enerji üretimi, ısıtma ve soğutma gereksinimleri karşılanmaktadır. Karşıyaka Güneş Enerjisi, Daxler Enerji.

Türkiye’de ağırlıklı olarak pasif güneş enerjisi sistemleri kullanılmaktadır. Pasif güneş enerjisi sistemleri evleri, seraları ve  tahıl gibi kuru mahsulleri ısıtır. Aktif güneş enerjisi sistemlerinde sıcak su da güneş kollektörleri ile ısıtılmaktadır. Güneş enerjisi kollektörlerinin montajı o kadar kolaydır ki birçok hanenin sıcak su ihtiyacını karşılamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Tüm bu uygulamalara ek olarak güneş pilleri de Türkiye’de güneş enerjisinin yaygın olarak kullanıldığı bir diğer alandır. Karayolları ve deniz fenerleri güneş pilleri ile aydınlatılmaktadır. Ayrıca Orman Bakanlığı orman gözetleme kuleleri, Türk Telekom ve bazı üniversite binaları gibi kamu kurum ve kuruluşlarında da güneş pilleri kullanılmaktadır. Karşıyaka Güneş Enerjisi, Daxler Enerji.

×