Gölbaşı Güneş Paneli
Daxler Enerji A.Ş. 30. Mayıs 2023

Gölbaşı Güneş Paneli

Gölbaşı Güneş Paneli Daxler Enerji. Güneş enerjisi, yeryüzüne çarpan güneş ışığından elektrik enerjisinin üretilmesidir. Ayrıca bu sistem için ana enerji kaynağı güneş ışığıdır. Güneş ışınları, foton adı verilen yüksek enerjili parçacıklar içeren güneş paneline çarpar. Panelinin yüzeyi güneş pili adı verilen parçacıklarla kaplıdır.

Güneş pilleri silikondan yapılmıştır. Silikon, oksijenden sonra doğada en yaygın bulunan yarı iletken elementtir. Söz konusu güneş pili, n-iletken silikon ve p-iletken silikon olmak üzere iki katmandan oluşmaktadır. Bu hücreler sayesinde panele çarpan fotonlar voltaj üreterek elektrik enerjisi açığa çıkarırlar. Bir foton güneş hücresine çarptığında, p-tipi silikon tabakadaki elektronların enerji seviyesi, yarı iletken malzemeden geçmelerine izin verecek seviyeye yükselmektedir. Yarı iletken malzemeye nüfuz eder ve n-tipi silikon tabakasına ulaşmaktadır. Güneş ışığı, iki farklı silikon tabakası arasından panel yüzeyine çarptığı sürece elektron akışı vardır.

Bu elektrik enerjisi üretmektedir. Güneş enerjisi yenilenebilir ve çevre dostu temiz bir enerjidir. Nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte, küresel enerji talebi de artıyor. Petrol ve doğal gaz rezervlerinin tükendiği veya ulaşılamadığı ülkelerde, sürekli artan enerji talebini karşılamak zordur. Gölbaşı Güneş Paneli Daxler Enerji.

Güneş Enerjisiyle Elektrik Üretimi Nedir?

Daxler Enerji, fotovoltaik enerji üretiminde uzmanlaşmış bir şirkettir. Güneş ışınlarını yakalayarak elektrik enerjisine çeviren teknolojik bir cihaz kullanılmaktadır. Bu cihazlar çevre dostu enerji kaynakları olarak kabul edilmektedir ve Daxler Energy bu konuda üstün teknoloji ve kalite sunmaktadır. Gölbaşı Güneş Paneli Daxler Enerji.

Tüm yapı aslında güneşten yayılan ışınları yakalamakla başlar. Güneş panelleri olarak da bilinen evlerin çatılarına kurulan fotovoltaik paneller, güneş ışınlarını oldukça verimli bir ortamda yakalayan özel bir yapıya sahiptir. Yakalanan güneş ışığı fotoelektrik etki ile elektrik enerjisine dönüştürülür. Ancak dönüştürülen elektrik doğru akım olarak üretilir.

Evlerimizde ve şebekede bulduğumuz ve kullandığımız elektrik alternatif akımdır. Aslında, güneş enerjisi üretiminden elde edilen elektriğin doğrudan kullanımı yoktur. Doğru akımı (doğru akım) alternatif akıma (alternatif akım) dönüştürmek için invertör adı verilen bir cihaz gereklidir. Sonuç olarak evirici, bu tesis tarafından üretilen gücün kullanılması için önemli bir bileşendir.  Gölbaşı Güneş Paneli Daxler Enerji.

×