Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 31. Temmuz 2023

Bigadiç Güneş Enerjisi

Türkiye, dünyadaki konumu nedeniyle güneş enerjisi parametrelerinde birinci sırada yer almaktadır. Gelen güneş ışınımının şiddeti, güneşin geliş açısı, verime uygun sıcaklık, güneşlenme saatleri ve teknolojisi güneş enerjisinin parametrelerini oluşturur. Bigadiç Güneş Enerjisi.

Dünyada en çok kullanılan  güneş paneli çeşitleri monokristal güneş panelleri, polikristal güneş panelleri. İnce film güneş panelleri, esnek güneş panelleri ve şeffaf güneş panelleridir. Bigadiç güneş panelleri.

Güneş  doğal bir nükleer reaktör olarak düşünelim. Bu çerçevede, foton adı verilen küçük enerji demetleri yaklaşık 8,5 dakikada Güneş’ten Dünya’ya 150 milyon kilometre yol kat ederler. Bu kısa yolculuk sonucunda Dünya’ya ulaşan enerji paketi teorik olarak yalnızca bir saat sürer, ancak Dünya’yı bir yıl hareket ettirecek kadar enerji içerir. Bu nedenle, karbon emisyonlarını azaltmak ve sürdürülebilir enerji üretimine doğru ilerlemek için büyük bir potansiyele sahip olduğundan, hepimiz güneş enerjisine  öncelik vermeliyiz.

 Güneş Enerjisi ve Diğer Enerji Kaynaklarına Genel Bakış

Güneş enerjisi, diğer enerji kaynaklarına göre çevre dostu ve tükenmeyen bir kaynak olmaktadır. Fosil kaynakların kullanılması gibi çevre kirliliğine neden olmaz. Karbon monoksit, kükürt, duman, sera gazı emisyonu ve radyasyona maruz kalma yok. Enerji gerektirir ve güneş ışığının olduğu her yerde kullanılabilmektedir.

Bigadiç Güneş enerjisi, güneşten gelen ısı ve parlak ışıktır. Güneş’in çekirdeğindeki nükleer füzyon işlemi tarafından salınan radyant enerjidir. Güneşte hidrojen gazının helyuma dönüşmesi nükleer füzyon sürecinden kaynaklanmaktadır. Güneş yüzeyindeki güneş radyasyonunun yoğunluğu yaklaşık 6,33 x 107 W/m2’dir. Dünyanın atmosfer dışı güneş radyasyonu yoğunluğu 1370 W/m2 (Watt/m2) ile neredeyse sabittir. Ancak Dünya’da 0 ile 1100 W/m2  arasında dalgalanmaktadır. Bu enerjinin Dünya’ya ulaşan küçücük bir kısmı bile, insanlığın mevcut enerji tüketiminin kat kat fazlasıdır.

Güneş panellerinin doğru yerleştirilmesi, güneş ışığının en verimli şekilde kullanılması ve uygun kurulum, sahadaki enerji taleplerini karşılar. Bu nedenle tüm hesapları doğru yapmak ve kaliteli panelleri tercih etmek gerekir. Aksi takdirde ihtiyaç ve beklentiler karşılanamaz.  Bigadiç Güneş enerjisi.

Panellere olan talep tüm dünyada her geçen gün artmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak, güneş modülü üreticileri de giderek daha popüler hale geliyor. Bu da panele erişimi önceki dönemlere göre daha kolay ve ekonomik hale getiriyor. Bigadiç Güneş enerjisi, Daxler Energy.

 

×