Başakşehir Güneş Enerjis
Daxler Enerji A.Ş. 10. Mayıs 2023

Başakşehir Güneş Enerjisi

Başakşehir Güneş Enerjisi Daxler Enerji, endüstriyel, evsel veya kişisel enerji ihtiyaçları doğrudan güneşten karşılanamamaktadır. Bu, güneş enerjisinin dönüştürülebileceği ve birçok farklı şekilde kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Güneş ışınlarından yararlanmak için birçok teknik geliştirilmiştir. Güneş enerjisi teknolojileri, yöntemler, malzemeler ve teknoloji seviyeleri açısından büyük farklılıklar gösterir. Ancak bazıları güneş enerjisini doğrudan ışık veya ısı enerjisi şeklinde kullanmaktadır. Diğerleri elektrik üretmek için kullanmaktadır.

İstanbul’daki güneş panelleri evinizin elektrik ihtiyacını karşılayabilmektedir. Bu, binaların çatılarındaki ve büyük panellerin kurulu olduğu endüstriyel alanlardaki kurulumlar için de geçerlidir. Fosil yakıtlardan elde edilen karbondioksit ve metan gazının neden olduğu küresel ısınmayı önlemek için güneş enerjisi önemlidir. Dünyaya dökülen 173.000 teravatlık güneş enerjisi ile birçok ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarına değer verdiği açıktır. Endüstriyel uygulamalarda ve enerji santrallerinde binlerce solar panelinin kullanıldığı büyük ölçekli sistemler sayesinde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltarak ekonomiye katkı sağlamaktayız.

Güneş Enerjisi ile Su Isıtma Sistemleri

En erişilebilir enerjilerden biri olan , Türkiye’de ağırlıklı olarak sıcak su temini için kullanılmaktadır. Güneş enerjili sıcak su sistemi; suyun nasıl ısıtıldığına, sistemde nasıl dolaştığına ve ne amaçla kullanıldığına bağlıdır. Bu sistemler Aktif ve Pasif olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bağcılar Güneş Enerjisi Daxler Enerji.

Aktif güneş enerjili su ısıtma sisteminde güneş paneli üzerinde toplanan güneş ışınları ısı enerjisine dönüştürülerek panel içindeki sıvıya aktarılmaktadır. Güneş ışığı bu sıvıyı ısıtmaktadır. Sistem doğrudan akacak olsaydı, sıvısı yerine su içerecekti. Bu nedenle kullanım suyu doğrudan ısıtılmaktadır. Solar sıvıların kullanıldığı sistemlerde kollektördeki sıvı istenilen sıcaklığa ulaştığında kontrol ünitesi akışı başlatır ve pompalama işlemi başlamaktadır. Burada etkinleştirilen bir ısı eşanjörü, depolama tankındaki musluk suyunu ısıtmak için buraya hareket etmektedir.

Su ısıtıldıktan sonra, güneş sıvısı kollektör dizisine geri döner. Bu döngü aralıksız devam etmektedir. Sıcak su temini için pasif enerjisi sistemlerinde, borulardan gelen su önce bir depodan geçer. Bu sayede sistemde her zaman su bulunur. Bu su, bir toplayıcı tarafından güneş enerjisinden toplanan enerji ile ısıtılmaktadır. Su ısınırken sıcaklık farkından dolayı tankın üst kısmına doğru hareket etmektedir. Dolayısıyla bu sistemlerde pompa yoktur. Bu döngünün devam etmesi için güneş enerjili su ısıtıcısının sürekli bir su kaynağına sahip olması gerekmektedir.

×