Aydıncık Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 25. Mayıs 2023

Aydıncık Güneş Enerjisi

Aydıncık Güneş Enerjisi, Daxler Enerji: Öncelikle, eviniz için güneş panelleri hesaplamak istiyorsanız, evinizin güneşe göre konumu çok önemlidir. Güneş enerjisi üretim sistemleri genel olarak  bahçeli müstakil evler için uygun olmakla birlikte güneşli apartmanlar için de uygun olan şartlar mevcuttur. Lütfen evinizdeki güneş ışığı açısının uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Yani eviniz çok  güneş  almıyorsa veya çok  güneşli gün almayan bir bölgede yaşıyorsanız, bu size göre değil.

Güneş enerjisi yenilenen ve çevre dostu temiz bir enerjidir. Nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte, küresel enerji talebi de artıyor. Petrol ve doğal gaz rezervlerinin tükendiği veya  ulaşılamadığı ülkelerde, sürekli artan enerji talebini karşılamak zordur. Bu nedenle temiz, düşük maliyetli yenilenen enerji kaynaklarına geçiş bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilmektedir. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı arttıkça bu alandaki araştırmalar da giderek önem kazanmaktadır. Aydıncık Güneş Enerjisi, Daxler Enerji.

Güneş Enerjisi Sistemi

Güneş enerjisi sistemi, yeryüzüne ulaşan güneş ışığından yararlanmak için tasarlanmış bir sistemdir. Kurulan sistemin verimine bağlı olarak küçük dereceye kadar düşen güneş ışınlarından güneş enerjisi elde edilebilmektedir. Bu nedenle teknik olarak fotovoltaik olarak adlandırılan güneş enerjisi, yenilenebilir ve çevre dostu bir enerji kaynağı olduğu için  tercih edilmektedir. Artan petrol fiyatları, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi sorunlar 1970’lerden beri var. Bu sorunlar, daha ucuz ve daha temiz enerji kaynaklarına olan talebi artırıyor. Bu durum, güneş enerjisi sistemlerine yönelik araştırmaların artmasına neden olmuştur.

Bu sistemde güneş ışığı ana enerji kaynağıdır. Foton adı verilen yüksek enerjili parçacıklar içeren güneş ışınları güneş paneline çarpar. Güneş panelinin yüzeyi güneş pili adı verilen parçacıklarla kaplıdır. Güneş pilleri silikondan yapılmıştır. Silikon, oksijenden sonra doğada en yaygın bulunan yarı iletken elementtir. Bu sayede hücre sayesinde panele çarpan fotonlar bir voltaj oluşturarak elektrik enerjisi açığa çıkarırlar. Bir foton güneş hücresine çarptığında, p-tipi silikon tabakadaki elektronların yüklendiği enerji seviyesi, elektronların yarı iletken malzemeden geçmesine izin verecek bir seviyeye yükselir. Yarı iletken malzemeye nüfuz eder ve n-iletken silikon tabakasına ulaşır. Yani güneş ışınları iki farklı silikon tabakası arasından panel yüzeyine çarptığı sürece elektron akışı vardır. Elektrik enerjisi üretir.

Aydıncık Güneş Enerjisi, Daxler Enerji.

×