Ahırlı Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 7. Mayıs 2023

Ahırlı Güneş Enerjisi

 

Ahırlı Güneş Enerjisi nedir? Güneş enerjisi,  hidrojen gazının güneşte helyuma dönüştürüldüğü nükleer füzyon işlemiyle üretilen radyant enerjidir. Sürdürülebilir, yenilenebilir enerji, bu enerjiyi dünyaya geri yansıtan güneş ışığından  üretilebilmektedir. Güneş enerjisi sera gazı yaymadığı için temiz bir enerji kaynağıdır. Bu enerjinin dünyaya ulaşan  kısmı bile insanların tükettiğinden fazladır. Türkiye, dünyadaki konumu nedeniyle güneş enerjisi parametrelerinde birinci sırada yer almaktadır. Gelen güneş ışınımının şiddeti, güneşin geliş açısı, verime uygun sıcaklık, güneşlenme saatleri ve teknolojisi güneş enerjisinin parametrelerini oluşturur.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kurumu’na göre, Türkiye günde yaklaşık 7,5 saat veya yılda 2.640 saat güneş ışığına sahiptir. JEKK’ye göre bu da günde 3,6 kWh/m² ve ​​yılda 1.311 kWh/m² radyan değerleri ile sonuçlanıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin coğrafi konumu gereği güneş enerjisi potansiyeli yüksektir. Bu elektrik potansiyeli, ısıtma ve sıcak su temini gereksinimlerini karşılamak için düşük maliyetle elektrik enerjisi  elde etmek için kullanılabilmektedir.

Güneş Enerjisi Nasıl Kullanılmaktadır?

Yani güneş, insanlığın tüm enerji ihtiyacını karşılayacak enerjiye sahiptir. Bu, güneş enerjisini daha verimli kullanmak için daha fazla yatırım gerektirir. Bu nedenle gerektiğinde güneş enerjisinden fayda sağlamak avantajlıdır. Ahırlı Güneş enerjisi, iki farklı teknoloji kullanılarak elde edilemektedir: termal güneş teknolojisi ve fotovoltaik teknoloji. Termal güneş teknolojisine sahip sistemler, güneş enerjisinden ısı üretir. Ortaya çıkan ısı, suyu ısıtmak ve elektrik üretmek için doğrudan  kullanılabilmektedir. Fotovoltaik olarak bilinen bir teknolojide, güneş ışığı yarı iletken malzemeler kullanılarak doğrudan elektriğe dönüştürülmektedir.

Nüfus arttıkça enerji talebi de artıyor. Hem teknolojik hem de ekonomik gelişme için bu kadar önemli olan enerji, yenilenemez kaynaklardan gelmeye devam ederse büyük sorunlara yol açabilmektedir. Bitmeyen nerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliğinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda hava kirliliğini ve CO2 emisyonlarını azaltarak çevre dostu  enerji tüketimi sağlar. Yenilenebilir, sürdürülebilir ve temiz bir enerji kaynağı olarak güneş, fosil yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ama güneş enerjisi. Ayrıca sıcak su temini, ısıtma sistemlerinin kurulumu ve elektrik  üretimi gibi çeşitli alanlarda da kullanılabilmektedir.

Daxler Enerji A.Ş.
Ahırlı Güneş Enerjisi için bizlerle iletişime geçin.

 

×