Ula Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 28. Mayıs 2023

Urla Güneş Enerjisi

Urla Güneş Enerjisi, ışığı elektriğe çeviren panel. Güneş ışığı bir güneş paneline çarptığında, Daxler Enerji güneş enerjisinden elektrik üretmek için özel bir fotovoltaik etki kullanır. Solar invertör tarafından üretilen elektrik, evlerde ve işyerlerinde kullanılabilen geleneksel elektrik haline gelir. Açıklanan basit adımlar, doğrudan güneş paneli tarafından üretilen elektriği kullanacak ve daha sonra kullanmak üzere hafızada saklayacaktır.

Pillerde saklanabilir veya fazlası şebekeye beslenebilir. Bu sistemde güneş ışığı ana enerji kaynağıdır. Foton adı verilen yüksek enerjili parçacıklar içeren güneş ışınları güneş paneline çarpar. Güneş panelinin yüzeyi güneş pili adı verilen parçacıklarla kaplıdır.

Güneş pilleri silikondan yapılmıştır. Silikon, oksijenden sonra doğada en yaygın bulunan yarı iletken elementtir. Bu sayede hücre sayesinde panele çarpan fotonlar bir voltaj oluşturarak elektrik enerjisi açığa çıkarırlar. Urla Güneş Enerjisi, Daxler Enerji.

Güneş enerjisi, zararlı gazlar yaymadan doğrudan güneş ışığından elde edilen temiz enerjidir. Güneşin hidrojen çekirdeklerinin yaklaşık yarısı birleşerek helyum çekirdeklerini oluşturur. Bu süre zarfında çok fazla enerji açığa çıkar. Güneş’te meydana gelen reaksiyonlarla üretilen enerjinin bir kısmı Dünya’ya ulaşan ışıma enerjisidir. Bu nedenle radyasyonun paneller kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi işlemi  bir güneş enerjisi sistemini tanımlar.

Güneş Enerjisi Santrali Nedir?

Bir güneş enerjisi santrali güneş enerjisini alır ve elektrik enerjisine dönüştürür. Fotovoltaik enerji santrallerinde  güneş kollektörleri ile enerji üretilmektedir. GES olarak kısaltılan bu sistem güneş ışığını elektrik enerjisine çeviriyor. Fotovoltaik santrallerde kullanılan paneller, güneş enerjisiyle çalışan hesap makinelerine benzer şekilde çalışır. Ancak hesap makinelerinde Anylite teknolojisi kullanılırken, güneş enerjisi santrallerinde  galyum arsenit ve kristal silisyumdan oluşan ve enerji işleme kapasitesi daha yüksek olan güneş pilleri kullanılmaktadır. Urla Güneş Enerjisi, Daxler Enerji.

Güneş paneline çarpan ışınlar enerjiye dönüştürülmektedir ve daha sonra  güneş pillerinde veya pillerde depolanmaktadır. İhtiyaçlarınızı karşılamak için kurulum hizmeti ve  özelleştirme sunmaktayız. Kısacası her adımda müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz.

Güneş enerjisi en temiz yenilenebilir enerji kaynağıdır. Tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Enerjinin gerekli olduğu hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. Urla Güneş Enerjisi, Daxler Enerji.

×