Ümraniye Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 22. Mayıs 2023

Ümraniye Güneş Enerjisi

Ümraniye Güneş Enerjisi nedir? Yenilenebilir enerji kaynakları; dünyayı kirletmediği ve ihtiyaç duyduğu enerjiyi tükenme potansiyeli olan kaynaklardan almadığı için ekonomik ve çevre dostu bir seçenektir. Fotovoltaik; güneş ışığının özel bir teknoloji kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Güneş enerjisi dünyadaki en bol ve temiz enerjidir. Sonuç olarak çevreyi kirletmez ve gürültü yapmaz.

Teknolojik gelişmenin belki de en önemli avantajı güneş panelidir. Güneş modülleri, içerdikleri silikon hücreler sayesinde güneş ışığını otomatik olarak enerjiye dönüştürür. Dönüştürülen enerji sayesinde maksimum kazanç ve minimum yatırım fırsatları sunulmaktadır. Bu sayede üretilen güneş panelleri enerji tüketmek yerine yeni enerji üretmektedir. Güneş panelleri bu görevi yerine getiren güçlü teknoloji ürünleridir.

Güneş Enerjisi Santrali Nedir?

Bir güneş enerjisi santrali, güneş ışınlarının enerjisini alır ve elektrik enerjisine dönüştürür. Fotovoltaik santrallerde solar panelleri ile enerji elde edilmektedir. GES olarak kısaltılan sistem güneş ışığını elektrik enerjisine çevirmektedir. Güneş enerjisi santrallerinde kullanılan panellerin çalışma sistemi güneş enerjisi ile çalışan hesap makinesine benzer. Ancak hesap makineleri Anilite teknolojisini kullanırken, fotovoltaik santraller yüksek enerji soğurma kabiliyetine sahip galyum arsenit ve kristal silisyum güneş pilleri kullanmaktadır. Güneş paneline çarpan ışık ışınları enerjiye dönüştürüldükten sonra güneş pillerinde veya pillerde depolanmaktadır. Ümraniye Güneş Enerjisi Daxler Enerji.

Fotovoltaik enerji santralleri, çevrenin korunmasına katkıda bulunmaları ve kolayca temiz enerji üretmeleri nedeniyle vazgeçilmezdir. Güneş enerjisi santrallerinin kullanılması ile ısı ve elektrik ihtiyacı karşılanabilmektedir. Ancak bu santrallerin kurulabilmesi için izin alınması gerekmektedir. Bir GES kurmanın ilk adımı, dağıtılacak ağ kabloları ve belirlenen arazi parselleri için acente onayının alınmasıdır. Onaylandıktan sonra uzmanlarla çalışmak önemlidir.

Güneş panelinin kurulum yöntemi, kiremitli çatı, çatı veya tarla gibi kurulacak alt tabakaya bağlı olarak farklılık göstermektedir. Örneğin kiremitli bir çatıda panellerin yerleştirildiği alan en fazla güneş alan bölge olmalıdır. Ümraniye Güneş Enerjisi Daxler Enerji. Çatıda, ışığı verimli bir şekilde alabilmek için panellere eklenen üçgen ayaklar kullanılmalıdır. Panel şantiyede kurulacaksa etrafına tel örgü çekilmelidir. Bu teller, elektrik hatları üzerlerinden geçtiğinde topraklama sağlamaktadır.

 

 

×