Sultangazi Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 11. Mayıs 2023

Sultangazi Güneş Enerjisi

Sultangazi Güneş Enerjisi ile güneş panelinden elde edilen enerji hesaplanırken panelin verimlilik derecesi, 1 m²’lik alanın aldığı güneş ışınları ve güneş ışınlarının açısı ile ışınım şiddeti dikkate alınmaktadır. Buna göre %15 verimliliğe sahip 1 m²’lik bir panel, 1000 W/m² güneş ışığını dik açı ile aldığı takdirde 150 W/h elektrik enerjisi üretir. Türkiye’nin yüksek ışınım değeri sayesinde panellerin bu verimliliğinin üzerine çıkması da mümkündür. Sultangazi Güneş Enerjisi.

Güneş dünyadaki en bol ve temiz enerjidir. Sonuç olarak çevreyi kirletmez ve gürültü yapmaz. Aynı zamanda yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiyi de içerir. Teknolojik gelişmenin belki de en önemli avantajı güneş panelidir. Güneş modülleri, içerdikleri silikon hücreler sayesinde güneş ışığını otomatik olarak enerjiye dönüştürür. Sultangazi Enerjisi Daxler Enerji. Dönüştürülen enerji sayesinde maksimum kazanç ve minimum yatırım fırsatları sunulmaktadır. Bu sayede üretilen güneş panelleri enerji tüketmek yerine yeni enerji üretmektedir. Güneş panelleri bu görevi yerine getiren güçlü teknoloji ürünleridir.

Güneş Enerji Santrali Çeşitleri

Enerjisi santrali yapılırken üç farklı yöntem kullanılabilmektedir. Konsantre fotovoltaik sistem, fotovoltaik kule, disk motorlu fotovoltaik sistem. Doğrusal bir güneş sistemi, yoğunlaştırıcı bir güneş sistemi kullanır. Başka bir deyişle, elektrik ve ısı üretmek için güneş ışığı bir Fresnel ayna ile yoğunlaştırılır. Fotovoltaik kuleler, güneş ışığını kuleye toplamak için tasarlanmıştır. Verimli, ancak yüksek kurulum maliyetleri nedeniyle daha az tercih edilmektedir. Sultangazi Güneş Enerjisi Daxler Enerji.

Stirling fotovoltaik sistemleri, yani disk motorlu tip fotovoltaik sistemler, genellikle şebeke elektriğinin sağlanamadığı alanlarda kullanılmaktadır. B. Tarlalar, mayınlar, radar istasyonları. Bu tip güneş santrallerinin de alt tipleri bulunmaktadır. Hangi tip santralin inşa edileceği yerel koşullara ve maliyet hesaplarına bağlıdır.

Güneş enerjisinin pek çok avantajı bulunmaktadır. Bunlar aşağıda listelenmiştir: Yenilenemeyen kaynakların kullanımını ve karbondioksit emisyonunu azaltmaktadır. Güneş sistemleri kurulmuş olan binaların değeri artmaktadır. Özellikle kırsal bölgelerde elektrik üretimi kolaylaşmaktadır. Devlet tarafından hibe desteği sağlanan güneş enerjisinin hem bakım masrafı az olur hem de kullanmaya başladıktan sonra tüm giderler net bir şekilde hesaplanabilmektedir. Sultangazi Güneş Enerjisi Daxler Enerji.

×