Serik Solar Paneli
Daxler Enerji A.Ş. 25. Mayıs 2023

Serik Solar Paneli

Serik Solar Paneli. Solar enerjisinin kullanımına yönelik araştırmalar özellikle 1970’li yıllardan itibaren önem kazanmıştır. Solar enerjisi sistemleri teknolojik ilerlemeler ve maliyet düşüşleri göstermektedir. Güneş enerjisi kendisini çevre dostu bir birincil enerji kaynağı olarak kabul ettirmiştir.

Güneş enerjisi, diğer enerji kaynaklarına göre çevre dostu ve tükenmeyen bir kaynaktır. Fosil kaynakların kullanılması gibi çevre kirliliğine neden olmaz. Karbon monoksit, kükürt, duman, sera gazı emisyonu veya radyasyona maruz kalma yok. Enerji gerektirir ve güneş ışığının olduğu her yerde kullanılabilmektedir. Güneş enerjisinden yararlanmak, dışa bağımlılığımızı azaltmakta ve ekonomik faydalar sağlamaktadır. Ayrıca bakım maliyetleri de oldukça düşüktür. Uygulama aşamalarının çoğu karmaşık teknoloji gerektirmez. Bu, çatıya yeni işlevler kazandırır ve enerji üretimine katkıda bulunmaktadır. Daxler Enerji‘de bu tür büyük ölçekli yenilenen enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için yürüttüğümüz araştırmalar son zamanlarda ivme kazandı.

Güneş Enerjisinin Avantajları

Güneş enerjisinin birçok avantajı vardır.

  • Yenilenemeyen kaynak tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltın.
  • Güneş enerjisi sistemi ile çevrelenen bir binanın değeri artacaktır. Güç üretimi, özellikle kırsal alanlarda giderek daha kolay hale geliyor.
  • Devlet destekli güneş enerjisi için bakım maliyetleri düşüktür ve devreye alma işleminden sonra tüm maliyetler net bir şekilde hesaplanır.
  • Güneş enerjisinin dezavantajları

Solar enerjisinin dezavantajları şunlardır.

  • Sadece gündüz kullanılmaktadır.
  • Bulutlu günlerde yeterli verim için özel bir güneş paneli gereklidir.

Evlerimizde ve şebekede bulup kullandığımız elektrik AC’dir. Aslında güneş enerjisi üretiminden elde edilen elektriği olduğu gibi kullanmıyoruz. Doğru akımı (doğru akım) alternatif akıma (alternatif akım) dönüştürmek için bir inverter gereklidir. Evirici, bu sistem tarafından üretilen gücü kullanmak için önemli bir bileşendir. Serik Solar Paneli.

Daxler Enerji güneş paneli tipi, enerji kaynağı olarak güneş enerjisini  kullanmak isteyen tüketicilerin oturma odalarına kurulan sistemler için bir tanımlamadır. Böylelikle yaşam kalitesini artırması ve doğaya zarar vermeden enerji üretmesiyle tanınır. Güneş enerjisi bugün her yerde mevcuttur. Güneş paneli seçimine karar verebilmek için sistemin kurulacağı yaşam alanı hakkında detaylı bilgi gerekmektedir. Daxler Enerji’nin taşınabilir güneş paneli yüksek kaliteli monokristal ve polikristal silikon hücrelerden üretilmiştir. Bu hücreler enerji verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca panelin üzeri güneş ışınlarının daha iyi emilmesi için ışık geçirgenliği yüksek cam veya özel film ile kaplanmkatadır. Serik Solar Paneli.

×