Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 31. Temmuz 2023

Orhangazi Güneş Enerjisi

Orhangazi Güneş Enerjisi, endüstriyel, evsel veya kişisel enerji gereksinimleri doğrudan güneşten karşılanamaz. Sonuç olarak, güneş enerjisi dönüştürülebilir ve çeşitli şekillerde kullanılabilir. Güneş ışınlarından yararlanmak için birçok teknik geliştirilmiştir. Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknoloji seviyeleri açısından büyük farklılıklar gösterir. Ancak bazıları güneş enerjisini doğrudan ışık veya termal enerji şeklinde kullanır. Diğerleri güneş enerjisini elektrik üretmek için kullanır.

Gelişen teknolojilerin belki de en önemli faydası solar panelleridir. Güneş modülleri, içerdikleri silikon hücreler sayesinde  güneş ışığını otomatik olarak enerjiye dönüştürür. Dönüştürülen enerji sayesinde maksimum kazanç ve minimum yatırım fırsatları sunulmaktadır. Bu sayede üretilen güneş enerjisi panelleri enerji tüketmek yerine yeni enerji üretmektedir. Güneş panelleri bu görevi yerine getiren güçlü  teknoloji ürünleridir.

Orhangazi Güneş Enerjisi Kullanmanın Avantajları

 • Güneşin sınırsız ve bedava olması,
 • Elektrik kesintilerinden etkilenmemesi,
 • Elektrik zamlarına maruz kalınmaması
 • Kendi elektriğinizi kendiniz ürettiğiniz için iletim hatlarındaki ve kaçak kullanımdan kaynaklanan kaybı sizin ödememeniz
 • Şebekenin olmadığı yerlerde, yüksek maliyetli trafo ve iletim hattına ihtiyaç duyulmaması
 • Kısa vadede sistemin yatırım maliyetini karşılaması
 • Şebekeye bağlı sistemlerde üretilen elektriği 10 yıl devlet alım garantisi
 • 30 yıl performans ömrü, 15 yıl üretici garantisi,
 • Gürültüsüz çalışması
 • Herhangi bir fosil yakıta ihtiyaç duymaması
 • Çevre dostu olması.

Güneş, çevre dostu ve enerjisinden faydalanılarak yapılan üretimde karbon salınımı olmayan bir enerji kaynağıdır. Güneşin potansiyelinden yararlanırsanız. Bir yandan da enerji santrallerine yatırım yapmanın getirdiği tasarruflardan finansal olarak faydalanırsınız.

Güneş enerjisinin kullanımına yönelik araştırmalar, özellikle güneş enerjisi sistemlerinin teknolojik ilerlemeler gösterdiği ve kendilerini çevre dostu bir enerji kaynağı olarak kurmak için maliyetlerin düştüğü 1970’lerden beri ivme kazanmıştır. Her şeyden önce temiz bir enerji kaynağı olması  önemlidir. Böylece kurulduktan sonra çalıştırmanın ucuz olması güneş enerjisinin önemini artırmaktadır.

Nüfusun ve sanayileşmenin giderek artması ile dünyada enerji ihtiyacı artış göstermektedir. Enerji üretiminde kullanılan, yenilenebilir olmayan kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar, dünya enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamasına rağmen sınırlı, sürdürülemez ve hava kirliliğini olumsuz etkileyen enerji kaynaklarıdır.

Daxler Energy

×