Muğla Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 30. Mayıs 2023

Muğla Güneş Enerjisi

Muğla Güneş Enerjisi, güneşin  ısı ve ışığından elde edilen enerjiye güneş enerjisi denir. Yüzyıllardır insanlar güneş enerjisinden çok basit yöntemler kullanarak enerji toplayabilmişler ancak son yıllardaki araştırma ve geliştirme çabaları günümüz dünyasında çok daha fazla enerjinin güneş enerjisinden elde edilebileceğini göstermiştir. Talep hızla artıyor. Güneşin yaydığı enerjinin  çok azı yeryüzüne ulaşsa da, bu enerji günümüz insanının tükettiği enerjiden çok daha fazladır.

Güneş enerjisinden yararlanma çabalarının 1970’li yıllardan itibaren artması ve hızla ilerlemesi, güneş enerjisi sistemlerinde önemli teknolojik ilerlemeler sağlanmasına ve bu alandaki yatırım maliyetlerinin geçmişe göre önemli ölçüde düşürülmesine neden olmuştur. Artan dünya nüfusunun  enerji talebinin büyük bir kısmı, sürdürülebilir enerji kaynakları yerine kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan karşılanmaktadır.

Fosil yakıtlar, dünyanın enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamakla birlikte, sınırlı ve sürdürülemez bir enerji kaynağıdır. Ayrıca hava kirliliği üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu istenmeyen etkiler bizi daha temiz, daha güvenli ve sonsuz kaynaklara yönlendiriyor. Yenilenen enerji kaynakları ve en önemlisi Muğla Güneş Enerjisi.

Güneş Enerjisi Kullanmanın Avantajları

 • Güneşin sınırsız ve bedava olması,
 • Elektrik kesintilerinden etkilenmemesi,
 • Elektrik zamlarına maruz kalınmaması
 • Kendi elektriğinizi kendiniz ürettiğiniz için iletim hatlarındaki ve kaçak kullanımdan kaynaklanan kaybı sizin ödememeniz
 • Şebekenin olmadığı yerlerde, yüksek maliyetli trafo ve iletim hattına ihtiyaç duyulmaması
 • Kısa vadede sistemin yatırım maliyetini karşılaması
 • Şebekeye bağlı sistemlerde üretilen elektriği 10 yıl devlet alım garantisi
 • 30 yıl performans ömrü, 15 yıl üretici garantisi,
 • Gürültüsüz çalışması
 • Herhangi bir fosil yakıta ihtiyaç duymaması
 • Çevre dostu olması.

Türkiye’de yaygın olarak konutlardaki suyun ısıtılması amacıyla güneş enerjisinden yararlanılmaktadır. Ayrıca  bu işlem güneş kolektörleri sayesinde yerine getirilmektedir. Özellikle Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’ndeki konutlarda güneş kolektörlerine sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de güneş kollektörü üreten birçok firma bulunmaktadır. Pazar araştırması sonuçlarına göre  güneş enerjisi üretim kapasitesi yılda 750.000 metrekaredir. Bu miktarın bir kısmı ihtiyaçları karşılamak için kullanılmaktadır. Ardından bir kısmı da gelir akışı oluşturmak için ihraç ediliyor. Muğla Güneş Enerjisi.

×