Mezitli Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 30. Mayıs 2023

Mezitli Güneş Enerjisi

Mezitli Güneş Enerjisi. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi bölgenin güneş enerjisi potansiyeli nedir? Türkiye coğrafi konumu gereği güneş enerjisi açısından oldukça verimli bir yerdedir. Böylelikle yılın büyük bölümünde güneş ışınlarının güçlü açılarla geldiği Türkiye’de güneş çok önemli bir temiz enerji kaynağıdır. Türkiye yedi coğrafi bölgeye sahiptir. Ayrıca bu bölgeler arasında  en güneşli bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Daha sonra Akdeniz bölgesi gelmektedir. Doğu Anadolu bölgesi, güneş ışınlarının geliş açısı ve güneşli gün sayısı bakımından Akdeniz bölgesinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Bunu İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi izlemektedir. Ardından Karadeniz bölgesi güneş enerjisi açısından en az verimli coğrafi bölgedir.

Yılın büyük  bölümünde güneşin dik açıda bulunduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinden toplanan güneş enerjisi 1.460 kW olarak ölçüldü. Bölgede yıllık güneşlenme saatleri 2993 saat olarak ölçülmüştür. Bilimsel araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de güneş enerjisi en çok Haziran ayında üretilirken, en az Aralık ayı üretiliyor. Mezitli Güneş Enerjisi.

Güneş enerjisi üretimi için en verimli iki bölge Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’dir. Güneş enerjisi ve Türkiye Türkiye, yıllık ortalama 2.640 saat (günde 7,2 saat) toplam güneşlenme saati ve 1.311 kWh/m² ortalama toplam ışıma yoğunluğu ile konumu nedeniyle yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Yıl (toplam 3,6 kWh/gün, m²).

Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası (Gepa) 2007 yılında 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” çıkarılmaktadır. Türkiye’de enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik uygulamaların önünü açmıştır. Bayındırlık ve İnsan Yerleşimleri Dairesi’nin 5 Aralık 2009’da yürürlüğe giren Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği şunları belirtmektedir. Kullanılan alanı 1.000 metrekareden fazla olan yeni binalar için gereklilikler tamamen veya tamamen karşılanmaktadır. Kısmi kapsama için yenilenen enerji kaynakları önerilir.

Güneş Bacası

Bir güneş bacası sisteminde. Güneşten gelen ısının neden olduğu hava hareketi elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Bu sistemde, şeffaf  bir yüzeye sahip bir binanın içi, dış sıcaklıktan daha sıcaktır. Eğimli çatılı bu yapıda sıcak hava yükselir ve bacaya yönlendirilir. Updraft, yaklaşık 15 m/s’lik bir  rüzgar hızı üretir. Bu hava hareketi bacaya yerleştirilen bir rüzgar türbini tarafından elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Bu santrallerin büyüklükleri yaklaşık 30 ila 100 MW arasında değişir ve deneysel amaçlar için kullanılmaktadır. Mezitli Güneş Enerjisi, Daxler Enerji.

×