Mamak Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 30. Mayıs 2023

Mamak Güneş Enerjisi

Mamak Güneş Enerjisi en temiz yenilenen enerji kaynağıdır. Tükenmez bir enerji kaynağıdır. Enerjinin gerekli olduğu hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. İşletme maliyetleri çok düşüktür. Doğal ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Sonuç olarak, çevreye zararlı  atık oluşmaz. Güneş enerjisi, en erişilebilir enerji kaynaklarından biridir. Bu nedenle Türkiye’de ağırlıklı olarak sıcak su temini için kullanılmaktadır.

Güneş enerjisi santralleri nasıl çalışır?

Ekibimiz önce tesisinizi ziyaret edecek ve ardından ön analiz yapmak için bir saha ziyareti yapacaktır. Daha sonra performans odaklı iş modelleri için bireysel çözümler geliştiriyor ve planlıyoruz. Teklifi kabul ederseniz, planlanan proje yetkin ve doğru bir şekilde gerçekleştirilecektir. Ayrıca, sözleşme süresi boyunca hiçbir ek ücret ödemeden santralin bakımını garanti ediyoruz. Güneş enerjisi sanayide kullanılmaktadır. Mamak Güneş Enerjisi, Daxler Enerji.

Artık tarımda, evlerde, enerji santrallerinde ve en yaygın olarak binalarda kullanılmaktadır. Üstelik günlük hayatımızda da kullanıyoruz. Hesap makineleri, saatler, cep telefonu pilleri ve ulaşım araçları dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkeler artık katı yakıtların neden olduğu çevre sorunlarını hafifletmek için alternatif bir çözüm olarak güneş enerjisinden yararlanmaktadır. Fotovoltaik teknolojiler, yöntemler, malzemeler ve karmaşıklık açısından büyük farklılıklar gösterir.

Yoğunlaştırıcı Fotovoltaik Sistem (CSP)

Bir yoğunlaştırıcı fotovoltaik sistem, gelen güneş ışığını geniş bir alan üzerinden nispeten küçük bir alana yansıtmak için aynalar ve bu aynalara bağlı  bir  güneş takip sistemi kullanır. CSP teknolojisi temel olarak  güneş ışınlarının bir aynanın odak noktasından geçen bir borudan geçen suda parabolik vadi şeklindeki bir toplayıcıda toplanarak doğrudan buhar üretilmesi prensibine dayanmaktadır.

  • Güneş enerjisi çevre dostudur, enerji kaynaklarını korur ve kirletici madde yaymaz.
  • Güneş enerjisi sistemi ile güneş enerjisinin verimli ve kolay kullanımı. Güneşin ilk ışınları ile yakıt ve elektrik tasarrufu sağlanabilmektedir.
  • Devlet güneş enerjisinden faydalanmak için teşvik programları başlatmıştır. Modern bir güneş enerjisi sistemi evinizin değerini artırır.
  • Güneşten aldığımız enerji sayesinde diğer enerji kaynaklarının artan fiyatlarından kullanıcılar etkilenmez.
  • Çatıya kurulan son teknoloji güneş enerjisi üretim sistemi, çevreye ve teknolojiye verilen önemi simgeler.

Mamak Güneş Enerjisi, Daxler Enerji.

×