Kumluca Solar Paneli
Daxler Enerji A.Ş. 28. Mayıs 2023

Kumluca Solar Paneli

Kumluca Solar Paneli, güneş sayesinde tüm enerji ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Yani ihtiyacınızdan fazlasını üretirseniz, gücünüzü satarak ek gelir elde edebilirsiniz. Şimdi bize ulaşın. Arazinize güneş enerjisi kurun, toprağa ve temiz enerjiye geçin ve en iyi teklifi alın. Güneş paneli, güneş ışığını emen ve elektriğe dönüştüren bir sistemdir. Evlerin elektrik ihtiyacını karşılamak için binaların çatılarına Meram güneş panelleri kurulabilir. Veya daha geniş bir alana daha büyük  bir panel kurulu olsa bile endüstriyel bir bölgenin güç talebini karşılayın.

Fosil yakıtlardan elde edilen karbondioksit ve metan gazının neden olduğu küresel ısınmayı önlemek için güneş enerjisi önemlidir. Bu nedenle dünyaya akan 173.000 teravat güneş enerjisi ile birçok ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği netleşiyor. Endüstriyel uygulamalarda ve enerji santrallerinde kullanılan binlerce güneş paneli ile büyük ölçekli sistemler sayesinde enerjide dışa bağımlılık azalmaktadır. Kumluca Solar Paneli, Daxler Enerji.

Solar Ne Demektir?

Solar kelimesi İngilizcede sıfat olarak kullanılan bir kelime olup dilimizde güneş anlamına gelmektedir. Bu yüzden ülkemizde  güneş enerjisi değil güneş enerjisi diye bir sistem var. Doğrudan bir bina veya sitenin çatısına monte edilen özel paneller, güneş enerjisini toplayarak kullanılabilmektedir ardından bir forma dönüştürür. Bu sayede çevreye saygı duyarak yenilenebilir enerji elde edebilir ve  önemli miktarlarda tasarruf sağlayabiliriz.

Sınırsız Enerji

Dünya ve güneş var oldukça, insanlığın sonuna kadar güneş enerjisi asla tükenmeyecektir. Ayrıca güneşin enerjisinin azalmadığı düşünülürse güneş enerjisinin  azalmayan  enerji olduğu  söylenir. Dolayısıyla diğer enerji türlerinde olduğu gibi fiyatların düşmesi fiyatların artmasına neden olmaz.

Temiz Enerji

Diğer enerji türlerinin aksine, güneş enerjisi çevreye ne zararlı ne de zararlıdır. Bu enerjinin üretimi sırasında çevreye gaz, duman, toz, karbon veya kükürt gibi tehlikeli atıklar salınmaz. Ortak güç kaynağı

Güneş, yeryüzündeki tüm milletlerin ortaklaşa yararlanabileceği tek enerji kaynağıdır. Dolayısıyla ülkeler geçmişte olduğu gibi enerjide birbirlerine bağımlı olmak zorunda değiller. Bu durumda, bazı ülkelerin  zengin, bazılarının fakirleşmesi sorunu kolayca önlenmektedir. Saklaması kolay

Güneş enerjisinin belki de en önemli avantajlarından biri, nakliye maliyeti olmadan her yerde depolanabilmesidir. Bu durum diğer enerji türlerinde görülen artan maliyet sorununu tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Ucuz

Güneş enerjisinin depolanması ve kullanılması ileri teknoloji gerektirmez. Dünyadaki hemen hemen her ülke, ağır sanayiye ihtiyaç duymadan üretim yapmak için gerekli ekipmanı yerli sanayi kullanarak üreterek bu enerjiden yararlanabilir. Kumluca Solar Paneli, Daxler Enerji.

×