Kumluca Güneş Paneli
Daxler Enerji A.Ş. 28. Mayıs 2023

Kumluca Güneş Paneli

Kumluca Güneş Paneli, güneş enerjisi sistemi, dünyaya çarpan güneş ışınlarından yararlanmak için oluşturulmuş bir mekanizmadır. Ardından kurulan sistemin verimine bağlı olarak güneş ışınlarından 0 derecesine kadar güneş enerjisi üretilebilir. Teknik olarak fotovoltaik olarak bilinen güneş enerjisi, yenilenen ve çevre dostu  bir enerji kaynağı olduğu için tercih edilmektedir. 1970’lerden bu yana artan petrol fiyatları, küresel ısınma ve kirlilik gibi sorunlar, daha ucuz ve daha temiz enerji kaynaklarına olan talebi harekete geçirmiş ve bu da güneş enerjisi araştırmalarının artmasına neden olmuştur. Kumluca Güneş Paneli, Daxler Enerji.

Güneş Paneli

Solar ışınlarının yeryüzüne isabet etmesiyle elektrik enerjisi üretilmesine güneş enerjisi denir. Ayrıca bu sistemde güneş ışığı ana güç kaynağıdır. Foton adı verilen yüksek enerjili parçacıklar içeren  güneş ışınları güneş paneline çarpar. Bir güneş panelinin yüzeyi, güneş enerjisi hücreleri adı verilen parçacıklarla kaplıdır. Güneş pilleri silikondan yapılmıştır. Doğada oksijenden sonra  en yaygın yarı iletken element silisyumdur. Söz konusu güneş pili, n-iletken silikon ve p-iletken silikon olmak üzere iki katmandan oluşur. Bu hücreler sayesinde panele çarpan fotonlar voltaj üreterek elektrik enerjisi açığa çıkarırlar. Bir foton bir güneş hücresine çarptığında, p-tipi silikon tabakadaki elektronlara yüklenen enerji seviyesi, yarı iletken malzemeden geçmelerine izin verecek bir seviyeye yükselir. Yarı iletken malzemeye nüfuz eder ve n-iletken silikon tabakasına ulaşır. Kumluca Güneş Paneli, Daxler Enerji.

Güneş ışınları iki farklı silikon tabaka arasından panel yüzeyine çarptığı sürece  elektron akışı  olur. Bu elektrik enerjisi üretir. Güneş enerjisi yenilenen ve çevre dostu temiz bir enerjidir. Nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte dünyanın enerji talebi de artmaktadır. Petrol ve doğal gaz rezervlerinin tükendiği veya bu kaynaklara ulaşılamadığı ülkelerde, sürekli artan enerji talebini karşılamak zordur. Bu nedenle temiz,  düşük maliyetli yenilenen enerji kaynaklarına geçiş bu sorunun ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilmektedir. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının artması, bu alandaki araştırmaları giderek daha önemli hale getiriyor. Böylelikle işletmelerin güneş enerjisi kurulumları için güneş enerjisi alanları, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve soğuk hava depolarının çatıları  tercih edilen yerlerdir.

Kumluca Güneş Paneli, Daxler Enerji.

×