Konya Solar Paneli
Daxler Enerji A.Ş. 8. Mayıs 2023

Konya Solar Paneli

Konya Solar Paneli Daxler Enerji, Türkiye merkezli bir enerji şirketidir ve yerli üretim güneş panelleri üretmektedir. Dünyaya çarpan güneş enerjisi miktarı, bugün dünyanın tükettiğinden 10.000 kat daha fazladır. Bu nedenle, dünyaya isabet eden güneş ışınlarının sadece 0,01’i, insanın enerji ihtiyacını karşılamak için verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Güneş panelleri ayrıca güneş ışığını elektriğe dönüştürmektedir.

Solar paneline çarpan güneş ışığını emen güneş pillerinden oluşur. Bir güneş panelinin verimliliği, kullanılan hücrelerin güneş ışığını ne kadar hızlı elektriğe dönüştürüldüğü ile belirlenmektedir. Konya Solar Paneli montajı genellikle iki şekilde yapılır. Büyük güneş enerjisi santralleri kırsal alanlara kurulmaktadır. Ancak fabrikalarda, çiftliklerde veya evlerde genellikle çatılara kurulmaktadır.

Yere monte solar panelleri tipik olarak 50 cm’lik bir iniş yüksekliğine sahiptir. Bu, aşırı tozlaşmayı ve verim kaybını önlemek içindir. Arazi kurulumlarında zemin yapısı çok önemlidir. Güneş modülünü yumuşak zemine sabitlemek için çekiç konstrüksiyon, taş veya kayalık zeminde ise betonu güçlendirmek için kullanılmaktadır.

Bir çatıya monte edilirken, çatının eğim açısı çok önemlidir. Üzerine kurulacak düz bir çatınız varsa, güneş panellerini eğmek için benzer bir hafif yapıyı eğmeniz gerekmektedir. Çatı beşik çatı ise eğim gerekli değildir. Solar panelleri montajı yapılırken en önemli nokta panelin ön yüzünün güney cepheye bakması ve önünde gölgelik olmamasıdır.

Solar Paneli Çeşitleri Nelerdir ?

Günümüzde Konya solar panelleri iki farklı hücre tipine göre sınıflandırılmaktadır. Bunlardan birincisi polikristal solar hücre yapılı güneş panelleri, diğeri ise monokristal solar hücre yapılı solar panelleridir. Günümüzde yaygın olarak polikristal hücreli güneş panelleri üretilmektedir.

Polikristal modüller, pota germe işlemi gerektirmediğinden monokristal güneş modüllerinden daha uygun maliyetlidir. Polikristal güneş modüllerinde silikon ham halde eritilir ve kare hücreler halinde işlenmektedir. Bu nedenle, polikristal güneş pili yapısına sahip bir güneş panelinin üretim maliyeti, monokristal güneş pili yapısına göre daha uygundur. Konya Solar Paneli Daxler Enerji.

Polikristal güneş panelleri tartışmasında daha önce bahsedildiği gibi, monokristal güneş panelleri yüksek kaliteli silikondan yapılmaktadır. Bu nedenle yüksek verimlilikle çalışmaktadır. Monokristal güneş modüllerinin güç oranı 15-20’dir. Monokristal güneş panelleri daha verimlidir. Bu nedenle uzay istasyonlarında, uydularda ve yüksek teknoloji ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Monokristal güneş panellerinin ana dezavantajı, daha pahalı olmalarıdır.

×