Kartal Solar Paneli
Daxler Enerji A.Ş. 8. Mayıs 2023

Konya Güneş Paneli

Konya Güneş Paneli, Daxler Enerji, güneş enerjisi kullanarak elektrik üretimi konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. Güneş ışınlarını yakalayarak elektrik enerjisine çeviren teknolojik bir cihaz kullanılmaktadır. Bu cihazlar çevre dostu  enerji kaynakları olarak bilinmektedir.  Daxler Enerji bu konuda üstün  teknoloji ve kalite sunmaktadır.

Tüm yapı aslında güneşin yaydığı ışınların yakalanmasıyla başlar. Güneş paneli olarak da bilinen fotovoltaik paneller, evlerin çatılarına kurulmaktadır ve özel yapıları  güneş ışınlarını yüksek verimli bir ortamda yakmaktadır. Konya Güneş Paneli sayesinde yakalanan güneş ışığı fotoelektrik etki ile elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Ancak dönüştürülen elektrik doğru akım olarak üretilmektedir.

Evlerimizde ve şebekede bulup kullandığımız elektrik alternatif akımdır. Aslında, güneş enerjisi üretiminden elde edilen elektriği doğrudan kullanmamaktadır. Doğru akımı (doğru akım) alternatif akıma (alternatif akım) dönüştürmek için bir invertör  gereklidir. Evirici, bu sistem tarafından üretilen gücü kullanmak için önemli bir bileşendir.

Güneş Enerjisinden Sanayi Sektöründe Yararlanılmaktadır

Hayatın her alanında güneş enerjisinden faydalanabilir. Güneş doğal, termal  ve elektriksel etkilere sahiptir ve Dünya’nın enerji döngüsünün ayrılmaz bir parçasıdır.  Güneş enerjisi endüstride, tarımda, ev hizmetlerinde, enerji santrallerinde kullanılabilmektedir. Günümüzde en çok binalarda popülerdir. Binalara kurulan paneller sayesinde elektrik, sıcak  ve soğuk su üretimi gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bunun dışında günlük hayatımızda kullandığımız saatler, cep telefonu pilleri, ulaşım araçları gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkeler artık katı yakıtların neden olduğu çevre sorunlarını hafifletmek için  alternatif bir çözüm olarak güneş enerjisini kullanıyor.

Bitkilerde olduğu gibi, doğrudan güneş ışığı endüstrinin, evlerin veya kişisel kullanımın enerji ihtiyacını karşılayamaz. Dolayısıyla güneş enerjisinden birçok farklı şekilde yararlanılmaktadır.

Güneş enerjisi teknolojileri, yöntemler, malzemeler ve karmaşıklık açısından büyük farklılıklar gösterir, ancak bazıları güneş enerjisini doğrudan ışık veya ısı şeklinde kullanırken, diğerleri elektrik üretmek için güneş enerjisini kullanır. Güneş enerjisi kullanımı, enerji üretimi, sıcak suya erişim,  ısıtma ve soğutma, endüstriyel tesislerde proses ısısı alanlarında hesaplanabilmektedir.

Daxler Enerji A.Ş.
Telefon: 444 95 77

×