Gölbaşı Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 30. Mayıs 2023

Gölbaşı Güneş Enerjisi

Gölbaşı Güneş Enerjisi, ülkemizde ve bölgemizde güneş enerjisi potansiyeli göz önüne alındığında, güneş enerjisinin ülkemize büyük katkıları olabilir. Yenilenebilir enerji sektöründeki son düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizin güneş enerjisinden  daha fazla yararlanabilmesi için yatırımcılara önemli teşvik mekanizmaları oluşturmuştur.

Günümüzde teknolojideki gelişmeler ve  şebeke altyapısının gelişmesi güneş enerjisinden daha fazla enerji elde edilmesini mümkün kılmıştır. Güneş enerjisinden elde edilen enerji, fosil yakıtlardan elde edilen enerjiden daha güvenilir ve daha ucuzdur. Bu itibarla, bu alanda özellikle  yerli ürünler konusunda gelişme teşvik edilmelidir.  Ayrıca daha fazla teşvik edilmelidir.

Öte yandan 2023 hedeflerimizden biri de 2023 yılında elektrik üretiminde yenilenen kaynakların payını en az sıfıra indirmek. Bu kapsamda güneş enerjisi kurulu gücünün 2023 yılına kadar en az 3.000 MW’a çıkarılması hedeflenmiştir. Bilindiği üzere, lisanslı elektrik üretimi alanında, Yenilenen Enerji Kanunu’nda öngörülen toplam kurulu gücü 600.000 kW olan büyük ölçekli santrallerin lisans alma işlemleri devam etmektedir. İhaleye kadar rekabet işlemleri tamamlanacaktır. Yasa tamamlandı.

Bilimsel araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de güneş enerjisi en çok Haziran ayında üretilmektedir. En az ise Aralık ayında üretilmektedir. Ayrıca güneş enerjisi üretimi için en verimli iki bölge Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’dir. Gölbaşı Güneş Enerjisi,

Türkiye’deki Coğrafi Bölgelerin Güneş Enerjisi Alma Potansiyeli Ne Seviyededir?

Türkiye coğrafi konumu gereği güneş enerjisi açısından oldukça verimli bir yerdedir. Yılın büyük bölümünde güneş ışınları güçlü açılarla Türkiyeye gelmektedir. Böylelikle güneş çok önemli bir temiz enerji kaynağıdır. Türkiye yedi coğrafi bölgeye sahiptir. Bu bölgeler arasında  en güneşli bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Daha sonra Akdeniz bölgesi gelmektedir.

Doğu Anadolu bölgesi, güneş ışınlarının geliş açısı ve güneşli gün sayısı bakımından Akdeniz bölgesinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Bunu İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi izlemektedir. Karadeniz bölgesi güneş enerjisi açısından en az verimli coğrafi bölgedir. Yılın büyük  bölümünde güneşin dik açıda bulunduğu Güneydoğu Anadolu bölgesi. Toplanan güneş enerjisi 1.460 kW olarak ölçülmektedir. Bölgede yıllık güneşlenme saatleri 2993 saat olarak ölçülmüştür. Gölbaşı Güneş Enerjisi, Daxler Enerji.

×