Gaziosmanpaşa Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 12. Mayıs 2023

Gaziosmanpaşa Güneş Enerjisi

Gaziosmanpaşa Güneş enerjisi geleceğimiz için kritik öneme sahiptir. Elzem olan enerji ve su da birbiriyle ilişkili iki kaynaktır. Gereken su miktarı, kullanılan enerjinin türüne bağlıdır. Güneş enerjisi sistemleri; sadece su tüketen fotovoltaik (PV) sistemler için modül temizliği. Oluşan toz ve kirleri temizlemek için kullanılmaktadır. Fotovoltaik (PV) enerji sistemleri, panelleri ve tozu temizlemek için yalnızca 0,02 m3/megavat saat [MWh] su kullanılmaktadır. Güneş enerjisi sistemleri diğer enerji kaynaklarına göre çok az su kullanır. Güneş enerjisi, fosil enerji kaynaklarına göre daha az su kullanması nedeniyle gelecekte önemli bir rol oynayacaktır.

Artan dünya nüfusunun ürettiği enerji talebinin büyük bir kısmı, sürdürülebilir enerji kaynakları yerine kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtlar, dünyanın enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamakla birlikte, sınırlı ve sürdürülemez bir enerji kaynağıdır ve hava kirliliği üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu istenmeyen etkiler bizi daha temiz, daha güvenli ve sonsuz kaynaklara yönlendiriyor: yenilenebilir enerji kaynakları ve en önemlisi güneş enerjisi.

Sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi, yakıt olarak sadece güneşi kullanmaktadır. Ancak Zararlı gazlar yaymaz ve küresel ısınmanın önlenmesine aktif olarak katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak geleceğimiz için temiz bir dünya sağlamaktadır. Gaziosmanpaşa Güneş Enerjisi Daxler Enerji.

Güneş Enerjisi Kullanmanın Avantajları

 • Güneşin sınırsız ve bedava olması,
 • Elektrik kesintilerinden etkilenmemesi,
 • Elektrik zamlarına maruz kalınmaması
 • Kendi elektriğinizi kendiniz ürettiğiniz için iletim hatlarındaki ve kaçak kullanımdan kaynaklanan kaybı sizin ödememeniz
 • Şebekenin olmadığı yerlerde, yüksek maliyetli trafo ve iletim hattına ihtiyaç duyulmaması
 • Kısa vadede sistemin yatırım maliyetini karşılaması
 • Şebekeye bağlı sistemlerde üretilen elektriği 10 yıl devlet alım garantisi
 • 30 yıl performans ömrü, 15 yıl üretici garantisi,
 • Gürültüsüz çalışması
 • Herhangi bir fosil yakıta ihtiyaç duymaması
 • Çevre dostu olması.

Güneş enerjisinden elektrik üretebilmesi için gerek ekipman ve işçilik günden güne düşüş göstermektedir. Böylelikle sayısız çevresel ve ekonomik faydaları ile kanıtlanan güvenilirliği sayesinde güneş enerjisi sistemleri  cazip hale gelmektedir. Gaziosmanpaşa Güneş Enerjisi Daxler Enerji.

×