Esenler Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 11. Mayıs 2023

Esenler Güneş Enerjisi

Esenler Güneş Enerjisi, doğal kaynaklar risk altındadır. Bu tüketim yenilenebilir enerji kaynaklarına  yönelimimizi teyit etmektedir. Şimdi Daxler Enerji olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak tüketimimizi azaltmaya çalışıyoruz. Yenilenen enerji kaynakları denilince akla ilk gelen güneştir. Esenler Güneş Enerjisi, Daxler enerji. 1970’li yıllardan itibaren güneş enerjisinin uygulama alanları giderek genişlemiştir. En popüler programlar orada. Ayrıca güneş enerjisinin kullanım alanları şu şekildedir: Binaların elektrik ihtiyacını karşılamak, Binaları ve seraları ısıtmak ve kullanım sıcak suyu kullanmak için. Bahçe, sokak ve sokak aydınlatmalarında soğutma, kurutma ve su distilasyonunda kullanılmaktadır.

Güneş Paneli Kullanım Alanları

Trafik ışıklarını çalıştırmak için cep telefonları ve bazı taşınabilir teknoloji cihazları. Güneş enerjisi arabalarda, güneş  kulelerinde, pişirme uydularında, güneş ocakları adı verilen ışık toplama sistemlerinde kullanılmaktadır. Bununla birlikte  güneş arabaları adı verilen  güneş enerjisiyle çalışan çocuk oyuncaklarında da kullanılmaktadır. Uçaklarda deneysel olarak da kullanılmıştır. Esenler güneş enerjisi Daxler enerji. İstanbul’daki güneş panelleri evinizin elektrik ihtiyacını karşılar. Bu, büyük solar panellerin kurulu olduğu bina çatıları ve endüstriyel alanlar için de geçerlidir. Fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit ve metan gazının neden olduğu küresel ısınmayı önlemek için güneş enerjisi önemlidir. Dünyaya akan 173.000 teravat güneş enerjisi ile birçok ülkenin enerji kaynaklarına değer verdiği açıktır.

Endüstriyel uygulamalarda ve enerji santrallerinde binlerce güneş panelinin kullanıldığı büyük ölçekli sistemler sayesinde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Böylelikle Türkiye’de en çok bulunan enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi,  ağırlıklı olarak sıcak su temini için kullanılmaktadır. Güneş enerjili sıcak su sistemi; Suyun nasıl ısıtıldığına, sistemde nasıl dolaştığına ve ne için kullanıldığına bağlıdır. Bu sistemler aktif ve pasif olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır. Esenler Güneş Enerjisi Daxler Enerji.

Aktif bir güneş enerjili su ısıtma sisteminde, panelde toplanan güneş ışınları ısı enerjisine dönüştürülmektedir. Ardından paneldeki sıvıya aktarılmaktadır. Güneş ışığı bu sıvıyı ısıtır. Sistem doğrudan aksaydı, güneş enerjisi sıvısı yerine su içerecekti. Bu nedenle kullanım suyu doğrudan ısıtılmaktadır. Güneş enerjisiyle çalışan akışkanların kullanıldığı sistemlerde akışkan toplamada istenilen sıcaklığa ulaşıldığında kontrolör akışı başlatır ve pompalama işlemi başlar. Burada devreye giren ısı eşanjörü, depolama tankındaki musluk suyunu ısıtmak için buraya hareket eder.

×