Doğanhisar Solar Paneli
Daxler Enerji A.Ş. 11. Mayıs 2023

Doğanhisar Solar Paneli

Doğanhisar Solar Paneli, Daxler Energy‘nin portatif solar panelleri, yüksek kaliteli monokristal ve polikristal silikon hücrelerden üretilmektedir. Bu hücreler enerji verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca güneş panelin üzeri güneş ışınlarının daha iyi emilmesi için ışık geçirgenliği yüksek cam veya özel film ile kaplanmaktadır.

Sera gazları, kızılötesi radyasyonu emen ve atmosferin sıcaklığını yükselterek küresel ısınmaya katkıda bulunan gaz halindeki bileşenler olarak tanımlanmaktadır. Ve elektrik üretim tesisleri doğal yaşam alanlarından uzağa inşa edilmektedir. Taşınabilir veya kalıcı olarak monte edilmiş güneş panelleri bunu gerektirmemektedir. Kullanımlar her yerdedir. Taşınabilir güneş panelleri tüm dünyada kullanılmaktadır. Kurulumdan sonra elektrik neredeyse ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Güneş panellerinin kalıcı kurulumu, kurulum sonrası bakım maliyetleri dışında herhangi bir maliyete neden olmamaktadır. Taşınabilir güneş panelleri için de durum benzerdir.

Mevcut güneş panellerine göre daha hafif ve esnek bir malzemeden yapılan solar panellerdir. Genellikle tekne, marin, elektrikli bisiklet gibi tasarımı önemli alanlarda kullanılan bir ürün olup, eğimli çatılar içinde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Sıradan güneş panellerinin eğimli çatıya montajının zor olduğu projelerde, çatının izolasyonuna hasar vermeden montajı yapılmaktadır.

1MW GES Maliyeti

Güneş enerjisi santralleri hem binalara hem de şirket çatılarına kurulmaktadır. Bu sayede şirketin elektrik ihtiyacı karşılanmakta ve ihtiyaç fazlası elektrik tedarikçilerine satılmaktadır. Bir megavat (MW), bir milyon çarpı bir watt’a eşit bir ölçü birimidir. MW cinsinden ifade edilmektedir. Ortalama aylık ev elektrik tüketimi genellikle megavat cinsinden ölçülmektedir. 1 MW’ın toplam maliyetinin hesaplanması birçok faktöre bağlıdır.

Bu faktörler, enerji üretim sisteminin tipini, kullanılan teknolojiyi. Kurulum yerini, işletme ve bakım maliyetlerini ve diğer faktörleri içermektedir. Projenin genel fizibilitesini çıkarmadan 1MW’lık toplam maliyeti doğru bir şekilde hesaplamak zordur. Tuzlukçu güneş panelleri olarak ortalama fiyatı Daxler Enerji belirlemektedir. Ama önce deneyimli bir mühendisin sahayı ve projeyi iyi analiz etmesi ve kesin maliyeti hesaplaması gerekir.

1 MW’lık toplam maliyet normalde proje başına hesaplanır ve değişkenler dikkate alınmalıdır. Bu değişkenler zemin koşullarını, kullanılan teknikleri, araziyi ve diğer faktörleri içerir. Toplamda 1 MW’ın ortalama maliyeti 1 milyon doların (USD) üzerindedir. Sistem net 1 MW toplam maliyeti hesaplanacak şekilde tasarlanmalıdır. Bir güneş enerjisi santralinin yapımında yer alan iş akışları maliyetleri etkiler.

×