Derebucak Solar Paneli
Daxler Enerji A.Ş. 10. Mayıs 2023

Derebucak Solar Paneli

Daxler Enerji Derebucak Solar Paneli montajı genellikle iki şekilde yapılır. Büyük güneş enerjisi santralleri kırsal alanlara kurulur, ancak fabrikalarda, çiftliklerde veya evlerde genellikle çatılara kurulmaktadır.

Yere monte güneş panelleri tipik olarak 50 cm’lik bir iniş yüksekliğine sahiptir. Bu, aşırı tozlaşmayı ve verim kaybını önlemek içindir. Arazi kurulumlarında zemin yapısı çok önemlidir. Yumuşak zeminde güneş paneli yapıları yerine çakılır ve taşlı ya da kayalık alanlarda betonla takviye edilmektedir.

Bir çatıya monte edilirken, çatının eğim açısı çok önemlidir. Üzerine kurulacak düz bir çatınız güneş panellerini eğmek için benzer bir hafif yapıyı eğmeniz gerekmektedir. Çatı beşik çatı ise eğim gerekli değildir. Sonuç olarak Solar Paneli montajı yapılırken en önemli nokta panelin ön yüzünün güney cepheye bakması ve önünde gölgelik olmamasıdır.

Güneş Paneli Verimliliği

Bir güneş modülünün verimliliği, standart test koşullarında (1000 W/m2) modül aydınlatıldığında 1 metrekarelik bir alanda üretilen güç ile ölçülmektedir. Örneğin panel 1 m2 hücre alanı ile dikey olarak 1000 W/m2 güneş ışığına maruz bırakılırsa. Verim değeri 150 W/h olacaktır. Bir güneş panelinin verimliliği, kullanılan hücre tipine, hücre tasarımına ve kalitesine ve camın ve diğer bileşenlerin kalitesine bağlıdır. Derebucak Solar Paneli.

Japonya’nın ortalama radyasyon değeri 1300W/m2’dir, bu nedenle panel standardından daha yüksek verim elde etmek mümkündür. Kristal paneller -24 ve ince film paneller -15 verimlilik değerine sahiptir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak hücrelerin verimliliği her geçen yıl artmaktadır. Bilimsel çalışmalara dayalı olarak e-güneş paneli verimlilik seviyelerine ulaşmış güneş paneli prototipleri var ancak maliyeti hala çok yüksek seviyede olduğu için. Sadece özel durumlarda (uzay araştırmaları vb.) kullanılıyorlar.

Güneş modüllerinin verimliliği, hizmet ömürleri boyunca kademeli olarak azalmaktadır. İlk 10 yıl standart test koşullarında ölçülen fabrika verimlilik oranları, 10-20 yıl bu değerden düşüşler. 20-30 yıl ek düşüşler gibi değerler. Performans garantisi olarak üretici tarafından karşılanmamaktadır. Örneğin, 10 yıllık verimliliğe sahip güneş panelleri hala yetersiz. Ancak 20 yıllık verimliliğe sahip güneş panelleri hala yetersiz durumda. 2018 yılında bu değer seviyelerine dönmekte ve faydalı ömrü 30 yıla yaklaştıkça tekrar eski seviyelere gelmektedir. Zorlu çevre koşulları ve panellerin seyrek olarak temizlenmesi de panel verimliliğini azaltan önemli faktörlerdir. Sonuç olarak Daxler Enerji Derebucak Solar Paneli.

Daxler Enerji A.Ş.
Telefon: 444 95 77

×