Derebucak Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 10. Mayıs 2023

Derebucak Güneş Enerjisi

Derebucak Güneş Enerjisi; İlk Keşif:  Keşif aşamasında işletmenizin  ne kadar güneş ışığı altında olduğunu, işletmenizin ne kadar enerji kullandığını, çatınızın ve  arazinizin güneş panelleri kurmaya uygun olup olmadığını öğrenmeniz gerekir. Bu amaçla uzman ekibimiz firmanızı ziyaret ederek saha incelemesi ve keşif yapacaktır. Ekibimiz saha  aşamasında lokasyona, tesis tasarımına ve diğer faktörlere bağlı olarak kapasiteyi belirleyecektir. Küresel olarak tanınan bir simülasyon programı kullanarak enerji santralinizin potansiyel üretim kapasitesini hesaplayın.

Teklif: Keşif aşamasında gerekli  belgeleri paylaşıyoruz. Ardından güneş enerjisi santrali kurulumu için gerekli ön koşulları  sağlıyoruz. Özel bir çözüm oluşturup, projelendirip, projenin uygulanmasına özel sözleşme imzalayacağız. Bir enerji performans modeli, bir  güneş enerjisi santralinin performansını garanti eder. Şirketinizin gelecekteki iş genişleme tahminine göre işletmenizde güneş enerjisi santralleri kurmanın ekonomik faydalarını hazırlayın ve paylaşın. Daxler Enerji olarak enerji  dönüşümü için gerekli yatırımları üstleniyoruz. Veya ihtiyaçlarınıza ve şartlarınıza bağlı olarak, yatırım fonlarınız için sizinle ortak olacağız. Çözüm ortağınız olarak, sözleşme süresi boyunca, akdedilen Enerji Performans Sözleşmesi’nde (EPS) belirtilen fiyat üzerinden aylık olarak ödeme alırsınız. Bu, onları ilk yatırım finansmanının ağır yükünden kurtarır ve onlara yatırımlarını başka alanlara kaydırma fırsatı verir.

Daxler Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) modelinde öngörülen tasarruflara dayalı olarak uzun vadeli bir ödeme modeli oluşturuyoruz. Ardından yenilenen veya iyileştirilen ekipmanların performansını garanti etmekteyiz.

Kurulum. Teklifler, sözleşmeler, izin süreci ve kurulum dahil olmak üzere tesisinizi 6-8 ay gibi kısa bir sürede çalışır hale getirin. Ayrıca, hiçbir ek ücret ödemeden proje tasarımı ve teknik danışmanlık sağlıyoruz. Google, EPS sırasında GES’in bakımını ve onarımını yapacaktır. Ek maliyet yoktur. Sonuç olarak bir güneş enerjisi santrali kurmak işletmemin finansal ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak mı?

Sistemim Güneş Enerjisi Kullanmaya Uygun Mu?

Kurulum planı, konum, yoğunluk, radyasyon, eğim, alan vb. konularda  ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun mu? Elektrik, işletme maliyetlerinizin yüksek bir yüzdesini oluşturuyor mu? Çevre bilinci kuruluşumun profiline yardımcı olacak mı?

Daxler Enerji olarak işletmenizin güneş enerjisi dönüşümüne uygun olup olmadığını tespit ediyoruz.

Daxler Enerji A.Ş.
Telefon: 444 95 77

×