Güneş Paneli
Daxler Enerji A.Ş. 31. Temmuz 2023

Bozcaada Güneş Paneli

Bozcaada Güneş Paneli. Dünyanın ana enerji kaynağı olan güneş aynı zamanda bir enerji kaynağıdır. Güneşten her yıl toplam 1,5 trilyon (1,5 x 1015) MW/h enerji gelir. Bu miktar, bir kişinin bir yılda kullandığı enerji miktarının 28.000 katıdır. Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre Dünya’da 90 dakikalık güneş ışığı, dünyanın bir yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

Güneş paneli verimliliği, standart test koşullarında (1000 W/m2) panel aydınlatıldığında 1 metrekarelik  alanda üretilen güç ile ölçülür. Örneğin panel 1 m2 hücre alanı ile  1000 W/m2 güneş ışığına dikey olarak maruz kalıyorsa. Verimlilik değeri 150 W/h’dir. Bir güneş modülünün verimliliği, kullanılan hücre tipine. Hücrelerin tasarımına ve kalitesine, camın ve diğer bileşenlerin kalitesine bağlıdır.

Güneş enerjisi çevre dostu temiz bir enerjidir. Nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte dünyanın enerji talebi de artmaktadır. Petrol ve doğalgaz rezervlerinin tükendiği veya  ulaşılamadığı ülkelerde, sürekli artan enerji talebini karşılamak zordur. Bu nedenle temiz, düşük maliyetli enerji kaynaklarına geçiş bu sorunun ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilmektedir. Bu nedenle güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı arttı .Bu alandaki araştırmaları giderek daha önemli hale getirmektedir.

Güneş Paneli Kurulumu

Daxler Energy Güneş enerjisi sistemlerinin kurulumunun pahalı olduğu düşünülmektedir. Ancak artık uzun vadeli bir enerji arzı için bir talep var. Bu talebi yüksek tutmak ve gerekli enerjiyi üretebilmek için sürekli olarak yepyeni teknoloji ile donatılmış modeller üretilmektedir. Daxler Energy Bozcaada Güneş Paneli. Böylelikle boyut ve görünümün yanı sıra, güç üretimini daha da artırmak için araştırmalar da yapılıyor.

İşletme ve bakım maliyetleri diğer sistemlere göre yok denecek kadar azdır. Trafo merkezleri merkezi olmayan üretim ve tüketimin yükünü taşımaz. Son kullanma tarihi 40 yıl, üretici garantisi 25 yıldır. İhtiyacınız olan enerjiyi her yerde, her bölgede ve her mevsim bulabilirsiniz. Kullanışlı, kolay ve hızlı kurulum.

Fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit ve metan gazlarının neden olduğu küresel ısınmayı önlemek için güneş enerjisi önemlidir.  Bu sebeple dünyaya düşen 173.000 teravat güneş enerjisi ile birçok ülkenin enerji kaynaklarına önem verdiği açıktır. Endüstriyel uygulamalarda veya enerji santrallerinde binlerce solar panelinin kullanıldığı büyük sistemler sayesinde ülkelerin enerjide dışa bağımlılığını azalır. Ekonomiye katkı sağlamaktadır.

×