Beyşehir Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 8. Mayıs 2023

Beyşehir Güneş Enerjisi

Beyşehir Güneş Enerjisi ile Su Isıtma Sistemleri. En kolay şekilde elde edilmekte olan enerjiler arasında bulunan güneş enerjisi, Türkiye’de en çok su ısıtma amacıyla kullanılmaktadır. Güneş enerjisi ile su ısıtma için kullanılan sistemler; suyun ısıtılma şekli, sistemdeki dolaşımı ve kullanım amacına göre çeşitlilik gösterir. Bu sistemler, aktif ve pasif olarak iki ana başlıkta toplanır. Aktif güneş enerjili su ısıtma sistemlerinde panellerde toplanan güneş ışınları ısı enerjisine dönüştürülmektedir. Ardından paneldeki sıvıya aktarılmaktadır. Güneş ışınları bu sıvıyı ısıtır. Eğer sistem doğrudan akışlı ise içinde solar sıvı yerine su bulunmaktadır. Dolayısıyla kullanım suyu direkt olarak ısıtılmaktadır.

Solar sıvılı sistemlerde kolektördeki sıvı istenen sıcaklığa ulaştığında kontrol ünitesi akışı başlatır ve pompalama işlemi başlar.  Burada devreye giren ısı eşanjörü tank içindeki kullanım suyunun ısınması için buraya ısı iletilmektedir. Su ısındıktan sonra ise solar sıvı kolektör paneline döner. Bu döngü sürekli olarak devam eder. Pasif güneş enerjili su ısıtma sistemlerinde ise öncelikle şebekeden gelen su tanktan geçer. Bu sayede sistemde her zaman su olur. Bu su, kolektörlerin güneş enerjisinden elde ettiği enerji ile ısınmaktadır. Su ısındığında oluşan ısı farkından dolayı tankın üst bölümüne doğru hareket eder. Bu yüzden bu sistemlerde pompa bulunmamaktadır. Bu döngünün devam etmesi için güneş enerjili su ısıtma sistemine her zaman su gelmesi gerekir.

Güneş Enerjisi Santrali Nedir?

Güneş enerjisi santralleri, güneş ışınları ile gelen enerjiyi kullanır ve elektrik enerjisine çevirir. Solar enerjisi santrallerinde bulunan güneş panelleri aracılığıyla enerji elde edilmektedir. GES olarak kısaltılan bu sistem, güneşten gelen ışınları elektrik enerjisini çevirir. Güneş enerjisi santrallerinde kullanılan panellerin çalışma sistemleri güneş enerjisi ile çalışan hesap makineleri ile benzer. Ancak hesap makinelerinde Anylite teknolojisi kullanılırken güneş enerjisi santrallerinde ise daha fazla enerji absorbe gücüne sahip olan galyum arsenit ve kristal silisyum kullanılarak üretilen güneş pilleri kullanılır. Güneş panellerine gelen ışınlar enerjiye dönüştürüldükten sonra bu güneş pillerinde ya da akülerde depo edilir.  Beyşehir Güneş Enerjisi Daxler Enerji.

Daxler Enerji A.Ş.
E-Mail: info@daxlerenergy.com
Telefon: 444 95 77

×