Arazi Ges
Daxler Enerji A.Ş. 21. Nisan 2023

Arazi Ges

Daxler Enerji Arazi Ges, Güneş enerjisi santrallerinin kurulumunda mühendislik, tedarik ve inşaat süreçlerinin tamamını içermektedir. EPC, proje risklerinin minimize edilmesi açısından oldukça önemli bir hizmettir. Bir proje için Tedarik ve İnşaat (EPC) hizmetlerinin bir güneş enerjisi santralinin kurulumu için teknik açıdan yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Bir yükleniciye anahtar teslim olarak ihale edilmesinin aşağıdaki avantajları vardır. Tüm güneş enerjisi projelerinin yatırım hedeflerini karşılamak. Görev paylaşımı, sorumluluk paylaşımı ve risk yönetimi çok önemlidir ve bunu başarmak için kritik öneme sahiptir.

Güneş enerjisi üretiminde  iyi kaynaklara sahip EPC firması kilit rol oynamaktadır.

Daxler Enerji Arazi Ges kurulumu için sırasıyla yapılması gerekenler şu şekildedir:

  • Belirtilen bölge içerisinde radyasyon değeri 1620 kWh/m2 ve üzerinde olan ülkeler belirlenir. Belirlenen arazi, orman, tarım alanı, sit alanı, maden alanı veya yol veya boru hattı gibi kamu proje alanı değildir. (Ek-1 EPDK Kurul Kararı).
  • Belirli bir ülkenin GES yatırımı için uygun olup olmadığı konusunda onay gerekmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya ilgili bakanlıklar tarafından onay verilecektir.
  • Arazi temini yapıldıktan sonra en az altı ay güneş ölçüm sistemi kurulacak, ölçümler yapılacak, tesisatın fotoğrafları çekilecek ve MGM’de belirtilen başvuru formu doldurularak MGK’ya başvurulacaktır. Tebliğ Ölçüleri Yapılmıştır.
  • Süre sonunda en az 6 aylık yerinde ölçümler MGM tarafından onaylanacaktır. Ve sürenin geri kalanı için veri elde edilecektir.
  • GES lisansı için EPDK tarafından belirlenen tüm belgeler tamamlanmaktadır. Arazi Ges lisansı başvurusu EPDK’ya yapılmaktadır.
  • İhalede aynı alan için tüm belgeleri ve ölçüleri olan birden fazla teklif olması halinde dosya açık arttırma için TEİAŞ’a gönderilmektedir. TEİAŞ, yarışmaya 1 gün ayırarak 30 gün içerisinde teklif vermektedir. Bundan dolayı teklif sonunda en yüksek indirimi sunan firmaya lisans verilmesi gerekmektedir. Dosyayı EPDK’ya tekrar sunmaktadır.
  • GES lisanslı şirket. Santral projesi oluşturulmaktadır. EPDK’ya sunulmakta ve proje onayından sonra ilgili santralin inşaatı tamamlanmaktadır.
×