Akören Güneş Enerjisi
Daxler Enerji A.Ş. 10. Mayıs 2023

Akören Güneş Enerjisi

Akören Güneş Enerjisi; Sürdürülen enerji kaynağı olarak diğer enerji türlerine göre daha etkin olmaktadır.

  • Sınırsız enerji kaynağı güneşten faydalandığı için sürekliliği garantidir.
  • Enerji fiyat artışlarından etkilenmemektedir.
  • Yatırımcılar, kendi elektriklerini ürettikleri için maliyet avantajı sağlar. Kurulum maliyeti dışında maliyet içermez.
  • Enerjiye gereksinim duyulan bölgelerde kurulduğu için, enerji nakli veya taşıma gerektirmediğinden oluşan maliyet azaltmaktadır.
  • Güneş enerjisi sistemleri hareketli parçalardan oluşmaz, mekanik bakım gerektirmez.
  • Güneş enerjisi sisteminiz sayesinde enerji hammadde ithalatlarından etkilenmemektedir.
  • Işınım yeterli olduğu sürece, bulutlu havalarda bile elektrik üretebilmektedir. Gereken enerji her yerde, her bölgede ve her mevsimde bulunabilmektedir.
  • Güneş enerjisi üretim tesislerinin panelleri için gerekli bakım işlemleri de düşük maliyet ile gerçekleşmektedir.
  • Solar Panellerin temizliği için çoğu zaman sadece yağmur bile yeterli olacaktır.
  • Birçok uygulamada karmaşık ve maliyetli teknolojilere ihtiyaç duyulmamaktadır.

Güneş enerjisinden elektrik üretebilmesi için gerek ekipman ve işçilik günden güne düşüş göstermektedir. Böylelikle sayısız çevresel ve ekonomik faydaları ile kanıtlanan güvenilirliği sayesinde güneş enerjisi sistemleri  cazip hale gelmektedir.

 Yenilenebilir Enerji

Bu yenilenmeyen enerji kaynaklarının doğaya saldığı bir takım gazlar insan sağlığını tehdit eder. Böylelikle küresel ısınmaya sebebiyet vermektedir. Bu gazlardan bazıları; solunum yolu rahatsızlığı ve kalp hastalığına sebep olan kükürt dioksit(SO2), akciğer rahatsızlıkları ve astıma sebep olan azot oksit (NO) ve küresel ısınmanın en büyük sebebi olan karbon dioksit(CO2)’dir.Akören Güneş Enerjisi.

Dünya nüfusunun giderek artması ile birlikte ortaya çıkan enerji talebinin büyük bir kısmı sürdürülen enerji kaynaklarından karşılanmak yerine, sürdürülen olmayan kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtlar dünya enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamasına rağmen sınırlı, sürdürülemez ve hava kirliliğini olumsuz etkileyen enerji kaynaklarıdır. Bu istenmeyen etkiler bizi daha temiz, güvenli ve sınırsız kaynaklar olan yenilenebilen enerji kaynaklarına ve bunlar içerisinde en önemlisi olan güneş enerjisine yönlendirmektedir.

Sürdürülen enerji kaynağı olan solar enerjisi yakıt olarak sadece güneşi kullanmaktadır. Zararlı gaz salımlarına sebep olmamaktadır ve küresel ısınmanın azaltılmasında aktif katkıda bulunmaktadır. Geleceğimiz için daha temiz bir dünya sunacaktır. Akören Güneş Enerjisi.

Daxler Enerji A.Ş.
Telefon: 444 95 77

×